'In het rijke Brussel mag niemand honger lijden'

one.brussels vraagt gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen

Steeds meer Brusselse gezinnen slagen er niet meer in hun kinderen voldoende eten te geven. Corona doet de honger enkel toenemen: een kwart meer Brusselaars schuift aan voor voedselhulp. 32.000 mensen hadden in juli hulp nodig van de voedselbank Brussel-Brabant. Els Rochette en Fouad Ahidar (one.brussels) vroegen vandaag in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan minister Sven Gatz om voedselarmoede structureel te bestrijden in het Nederlandstalig basisonderwijs door gezonde schoolmaaltijden aan te bieden aan alle leerlingen, gratis voor de families in nood. 

Els Rochette (one.brussels):

"De voedselbedeling vandaag is de laatste stap voor mensen in nood. De verhalen zijn schrijnend. Vaak gaat het om alleenstaande ouders die moeite hebben hun kinderen gewoon al voldoende eten te geven, laat staan gezonde en verse maaltijden. In gezinnen met voedselarmoede zullen kinderen daarvoor al maanden of misschien jaren lijden onder verdoken voedselarmoede met te weinig of te ongezond eten. Met alle gevolgen voor hun ontwikkeling, hun gezondheid en hun gelukWe moeten zo vroeg mogelijk ingrijpen."

Er bestaan vandaag al goede initiatieven van overheden en scholen. Het Brussels Gewest heeft het Good Food-programma voor fruit en zuivelproducten op school. De Vlaamse Overheid ondersteunt het Oog voor Lekkers project en ook de VGC ondersteunt scholen in hun strijd tegen armoede. Voor one.brussels moet het nu verder gaan.

Fouad Ahidar (one.brussels): 

"Of er wordt ingegrepen mag niet afhangen van projectoproepen of de motivatie van scholen. Getuigenissen over lege brooddozen circuleren al veel te lang. Daar komt nu nog bij dat de Coronacrisis nieuwe armen heeft gecreëerd. Ook voor schoolteams zijn dit moeilijke situaties: is het aan hen om te helpen, en hoe dan? We willen een structurele oplossing. Met één helder doel: geen enkel kind mag hongerig op de schoolbanken zitten. Want een kind dat zonder eten naar school komt kan zich tijdens de dag niet concentreren en mist kansen om vooruit te geraken."

one.brussels stelt voor om alle Brusselse lagere schoolkinderen één gezonde warme maaltijd per dag aan te bieden, kosteloos of tegen een lage prijs voor kwetsbare kinderen. Collegelid voor Onderwijs Sven Gatz antwoordde in de Raad van de VGC dat hij nu de Brusselse scholen bevraagt over wat ze al doen en hoeveel kinderen er met honger naar school komen. Op basis van de antwoorden zal dan bekeken worden, in samenwerking met het Brussels Gewest, hoe de scholen vanaf volgend jaar ondersteuning kunnen krijgen om gratis maaltijden aan te bieden voor kwetsbare leerlingen.

Els Rochette (one.brussels) reageert tevreden: 

"Voor het Nederlandstalig onderwijs zou een gratis maaltijd voor alle leerlingen 15 miljoen EUR per jaar kosten. Dat bedrag daalt natuurlijk wanneer de maaltijden enkel voor kwetsbare leerlingen gratis gemaakt worden. Voor ons is het duidelijk: we moeten voedselarmoede op school bestrijden en daarvoor middelen inzetten. Het is een investering die zal lonen. In het rijke Brussel, hoofdstad van Europa, mag niemand honger lijden. En zeker geen kinderen." 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel