'Kerstexamens in Brusselse scholen: extra begeleiding en mildere deliberatie'

Fouad Ahidar brengt bezorgdheden leerlingen over aan minister Gatz

De kerstexamens zorgen door de coronacrisis voor extra onzekerheid bij leerlingen uit het secundair onderwijs. Dat bleek uit een digitale dialoog in de Raad van de VGC (het ‘parlement van de Nederlandstaligen in Brussel’).  Voorzitter van de Raad Fouad Ahidar zat toen een gesprek voor tussen leerlingen en Brusselse parlementairen Soetkin Hoessens en Mathias Vanden Borre. Vandaag bracht Fouad Ahidar de bezorgdheden over aan Brussels minister Sven Gatz.

Leerlingen ventileerden verschillende bezorgdheden bij de examens. Voor sommigen komen er nu in december al te veel examens aan, te vroeg. Veel leerstof is nog niet voldoende ingehaald. Bovendien bouwden ze in de verlengde herfstvakantie nieuwe achterstand op. Daarbovenop komt dan nog dat veel leerlingen extra schooltijd misten door ziekte of quarantaines. Op de achtergrond speelt mee dat veel jongeren op dit moment niet goed in hun vel zitten. Leerlingen met concentratieproblemen signaleren dat ze minder gedaan krijgen met het digitale leren, ze missen ondersteuning.

Fouad Ahidar (one.brussels): 

“Dit zijn bezorgdheden die leven bij de leerlingen en die we ernstig moeten nemen. Bovenop de stress die examens sowieso al met zich meebrengen. Bij sommige gezinnen steeg de stress misschien nog toen bijvoorbeeld de topman van een onderwijskoepel zei dat deze examens als eerste echte test sinds Corona ook dienen om meer te heroriënteren.”

Gelukkig kon minister Gatz leerlingen en ouders toch geruststellen. De minister vroeg aan verschillende Brusselse scholen hoe zij de examens aanpakken.

Fouad Ahidar (one.brussels): 

“Duidelijk is dat de schoolteams rekening houden met deze uitzonderlijke omstandigheden. Ze leveren ongelooflijk werk in nooit geziene omstandigheden, zoeken naar de beste manieren om geen enkele leerling achter te laten. We moeten hen daarin extra ondersteunen.

Scholen van het gemeentelijk onderwijs focussen volgens de minister voor deze examenronde op de kernleerstof, zorgen voor extra begeleiding en zullen zo weinig mogelijk heroriënteren. Scholen binnen het gemeenschapsnet zien deze examens vooral als tussentijdse evaluatie zodat er kan bijgestuurd en geremedieerd worden. Voor hen staat het welbevinden centraal en ze houden rekening met de individuele leersituaties tijdens Corona. De katholieke scholen laten de examens plaatsvinden maar dan wel enkel voor de hoofdvakken. Bij de 1 en 2 uurvakken kiest men voor permanente evaluatie, geen examens. Echt heroriënteren naar andere richtingen wordt hier vermeden, de adviezen die gegeven worden zullen zeer sterk rekening houden met de huidige context.

Fouad Ahidar (one.brussels): 

“Ik snap de stress die hierover bij jongeren leeft. Het is niet fijn om te moeten presteren zonder optimale voorbereiding. Het is daarom goed om te horen hoezeer de scholen rekening houden met het welzijn van hun leerlingen en alles dat ze gemist hebben de voorbije maanden. Elke school zelf kan natuurlijk het best bepalen hoe ze de examens organiseren. En examens zijn nodig, net om leerlingen vooruit te helpen. En dat betekent soms ook een nieuwe richting. Toch ben ik blij te horen dat veel scholen deze examens vooral gebruiken om extra te ondersteunen en bij de beoordeling nog steeds sterk rekening houden met de moeilijke leercontext door Corona.”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel