'Laat de Brusselse ketjes voorgaan op geforceerd bevoegdheidsconflict'

Goeman en Ahidar roepen de Vlaamse Regering op Brusselse schoolcontracten te omarmen

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering om van het Brussels Gewest te eisen dat het de schoolcontracten stopzet, roepen zowel Fouad Ahidar in VGC-raad als Hannelore Goeman in het Vlaams Parlement op tot overleg. De schoolcontracten geven Nederlandstalige scholen in Brussel de kans én middelen om hun infrastructuur ook na de schooluren open te stellen voor Brusselse kinderen. De contracten moeten functioneren zoals een wijkcontract, maar dan om de band tussen scholen en hun omgeving te versterken. In plaats van dit Brussels initiatief aan te vallen, omwille van een formele bevoegdheidsstrijd, zou de Vlaamse Regering deze extra middelen voor haar scholen moeten omarmen. Samen kunnen Vlaanderen en Brussel meer doen, ook voor de Brusselaars in het Nederlandstalig onderwijs.

Voorzitter van Raad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie Fouad Ahidar: 

"Vlaanderen zou meer moeten investeren in Brussel en zeker in het onderwijs in plaats van haar besparingsmanoeuvres. Vanuit Brussel kiezen we ervoor om juist meer te doen, onder andere met deze schoolcontracten. De overheid, inclusief de Vlaamse regering, moet de Brusselaars voorop stellen en zich niet verschuilen achter een institutioneel bevoegdheidsargument om een goede maatregel te schrappen. De schoolcontracten zijn broodnodig voor onze Brusselse ketjes. Wat ons betreft waagt de Brusselse Regering zich niet op het terrein van Vlaanderen met de schoolcontracten. Integendeel, de Brusselse Regering past bij waar de Vlaamse bekostiging tekort schiet." 

Het Brussels Gewest kende al negen scholen een schoolcontract toe, en maakte voor het project tien miljoen euro vrij op haar begroting. De subsidies die werden toegekend hebben een stedenbouwkundige en ruimtelijke link, onderwerpen waarvoor het Brussels Gewest bevoegd is. 

Fractievoorzitter van de sp.a in het Vlaams parlement Hannelore Goeman vult aan:

"We moeten als gewest en gemeenschap de handen in elkaar slaan en afspraken maken voor dit soort projecten. De buurtbewoners en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden er alleen maar beter van als Vlaanderen en Brussel goed samenwerken. Laten we de Brusselaar voorop stellen en vooral gezamenlijke investeringen in schoolinfrastructuur aanmoedigen. Door het bevoegdheidsconflict te zoeken, wat Weyts en zijn Vlaamse Regering nu doen, probeert ze een goed initiatief af te voeren terwijl ze beter rond de tafel zouden gaan zitten om goeie afspraken te maken. Het Brussels onderwijs heeft nood aan politici die samen oplossingen zoeken, niet aan politici die elkaar voortdurend bestoken met allerlei procedureslagen. Het zou zo jammer zijn als onze Brusselse ketjes deze extra kansen zouden mislopen door politiek gehakketak."

Ahidar gaat het College van de VGC vragen om te bemiddelen, Goeman zal in het Vlaams parlement de  Minister Weyts ondervragen over deze kwestie met de oproep in overleg te treden met Brussels Gewest. Zo kunnen beide overheden samen bekijken waar eventueel moet worden bijgestuurd om een oplossing te vinden voor de Vlaamse bezwaren zodat een klacht bij het Grondwettelijk Hof niet meer nodig is en de schoolcontracten sowieso kunnen blijven bestaan.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel