'Meeste boetes voor LEZ gaan naar voertuigen van buiten Brussel'

3/4de van de beboete wagens komt uit Vlaanderen of Wallonië

Het merendeel van de uitgeschreven boetes in verband met de Brusselse Lage Emissie Zone (LEZ) gaan naar wagens van buiten Brussel. Ook is er een uitdaging om de uitgeschreven boetes daadwerkelijk te innen. Dat blijkt uit parlementaire vragen van Hilde Sabbe (one.brussels) aan Brussels minister van financiën Sven Gatz. Van begin 2019 tot eind januari 2020 zijn er 10.311 boetes uitgedeeld, goed voor een bedrag van 3,6 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro werd geïnd. 

Hilde Sabbe stelde een schriftelijke vraag over de boetes uit 2018 en 2019, vooral om het rendement van de ANPR-camera’s na te gaan. De LEZ-overtredingen worden immers door ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning vastgesteld. Uit het antwoord schriftelijke vraag van Hilde Sabbe ivm LEZ, blijkt het volgende: 

  • Sinds de invoering van de camera’s zijn er 572 boetes (in 2018) + 7592 boetes (in 2019) uitgeschreven, 8164 boetes in totaal
  • 1/4de van de beboete wagens komt uit Brussel, 3/4de van de beboete wagens komt uit Vlaanderen of Wallonië
  • De boete bedraagt €350
  • Deze boetes zouden moeten €2.837.400 opbrengen, In de praktijk werd €1.022.463 geïnd 
  • Minister van financiën Sven Gatz kwam in februari 2020 met een update van de cijfers over de boetes inzake LEZ. Van begin 2019 tot eind januari 2020 zijn er 10.311 boetes uitgedeeld, goed voor een bedrag van 3,6 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro geïnd. Het aantal boetes stijgt door, maar de inningsgraad is ondertussen ook opgekrikt: van 36% betaalde boetes naar 50% betaalde boetes.
  • Uit het antwoord blijkt ook de de Brusselse overtreders iets beter de boetes betalen (40%) dan de overtreders van buiten Brussel (34%)

Hilde Sabbe (one.brussels):

“We zien heel duidelijk dat het grootste deel van de overtreders van de Lage Emmissie Zone van buiten Brussel komt. Het aantal boetes ging het afgelopen jaar omhoog en kan in de toekomst verder toenemen zodra de LEZ strenger wordt en er meer wagens gaan onder vallen. Als boetes alleen worden uitgeschreven, maar niet geïnd, hebben ze geen effect. Het is dus belangrijk dat het Brussels gewest werk maakt van het innen van de boetes."  

In 2014 begon de Brusselse regering aan de uitbouw van één gewestelijk videoplatform voor het beheer van de bewakingscamera’s en het bewaren van camerabeelden. Het platform bundelt alle Brusselse camerabeelden beheerd door gewestelijke overheidsdiensten en politiezones, waaronder ook de beelden van ANPR-camera’s. Het Gewestelijk Centraal Verwerkingscentrum baseert zich op cameragegevens om boetes voor snelheidsovertredingen op te stellen. Hilde Sabbe (one.brussels): 

"De nieuwe ANPR-camera’s bieden nieuwe mogelijkheden om verkeer te monitoren en bij te sturen. Maar camera’s kosten veel geld. Het vraagt mankracht om de beelden te interpreteren en ook het updaten van programma’s is duur. Net daarom moeten we daar heel nauwgezet op toezien."

Uit een vraag over camera’s en het gewestelijke videoplatform van Hilde Sabbe aan Minister-President Vervoort bleek dat er geen algemene analyse wordt gemaakt van wat de camera’s opbrengen. Hilde Sabbe (one.brussels):

“Het is giswerk. De regering gaat uit van een reëel effect van de camera’s, maar hoe groot dat effect is? Geen idee. De analyse wordt niet gemaakt. Bovendien ontbreekt een algemene regie voor het plaatsen van ANPR-camera’s en andere openbare bewakingscamera’s. Op termijn zullen alle beelden van die camera’s worden verwerkt door het Gewestelijk Videobewakingsplatform. Maar de beslissing om camera’s toe te voegen, gaat via de gemeenten, de politiezones, Brussel Mobiliteit, de Haven van Brussel. De regering monitort alleen het aantal eigen camera’s ANPR-camera’s. Er is geen regie.”

De tendens is dat er meer camera’s bijkomen. Op zich is het goed om technologische ontwikkelingen te gebruiken om veiligheid te verbeteren, maar deze technologie is duur is en we mogen niet vergeten dat het mankracht kost om beelden te verwerken en dat het uitschrijven en innen van boetes ook opvolging nodig heeft.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel