Minister Maron lapt milieuregels aan zijn laars

Minister Maron lapt milieuregels aan zijn laars

Afvalverwerking in opdracht van Net Brussel bij een bedrijf dat daar niet de vergunning noch capaciteit voor had. En dat wist Net Brussel al van in het begin.

Omdat er problemen waren met de afvalverbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek, werd afval in opdracht van Net Brussel gedumpt bij AA Container in Haren. Dit bedrijf heeft daar geen vergunning voor en mist volstrekt de capaciteit om dit soort opdracht volgens de regels uit te voeren. Uit antwoord van Minister Maron op de vraag van Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) blijkt dat Net Brussel dit wist, maar dat er geen alternatieven waren. “Dat milieuregels voor een groene minister zomaar aan de kant worden geschoven is ongezien”, zegt Hilde Sabbe.

Van lachgascapsules tot afvaldumping

Door ontploffende lachgascapsules was de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek tijdelijk buiten werking. Om dit probleem op te lossen, deed Net Brussel sinds januari 2023 beroep op onderaannemers waar delen van het afval werden verwerkt. Net Brussel stuurde verschillende aanvragen uit naar ongeveer 20 afvalverwerkingsbedrijven in de omgeving. Slechts één bedrijf stelde zich kandidaat: AA Container.

Ongesorteerd, huishoudelijk, organisch en restafval werden daarom bij dat bedrijf gedumpt. Adder onder het gras: AA Container bezit hiervoor niet de juiste vergunningen, hetgeen Leefmilieu Brussel bevestigt. Het bedrijf had enkel (dubieuze) vergunningen voor het sorteren van bouw- en sloopafval. AA Container heeft trouwens een lange historie van het niet-naleven van vergunningen. De balans na 15 jaar tijd: twaalf klachten, tien ingebrekestellingen en vijf PV’s.

Leefmilieu Brussel is dus al langer op de hoogte van de wanpraktijken op de site en heeft zelfs verschillende PV’s opgesteld. Die lijken hun doel te hebben gemist. Meer nog: het bedrijf is zelfs onderaannemer geworden van Net Brussel! Begrijpe wie begrijpen kan.

Illegale overheidsopdracht

Op 19 april 2023 ondervroeg Hilde Sabbe Minister Maron over de kwestie. In zijn antwoord verklaarde Maron dat er geen andere keus was dan om met AA Container in zee te gaan. Het was ofwel de verbrandingsovens dermate belasten dat een totale stopzetting ervan onvermijdbaar werd, ofwel illegaal afval dumpen bij een bedrijf dat daar niet de vergunning noch capaciteit toe had. Omdat geen enkel ander bedrijf op de aanvraag van Net Brussel is ingegaan, besloot het dan maar voor de tweede optie te gaan.

Hilde Sabbe: “Dat een ‘groene’ minister de milieuregels zo aan zijn laars lapt is ongezien. Het gedumpte afval bij AA Container puilde over de muren uit en kwam terecht in de Zenne en in het kanaal. Maar volgens hem breekt nood wet. Dat vind ik schandalig. Een overheid moet zich aan de regels houden die zij zelf opstelt”.

Schuilen achter onderaannemers van onderaannemers

Verder verklaarde Maron dat Net Brussel geen rechtstreeks contact heeft gehad met AA Container. Het was de onderaannemer Solywaste die de samenwerking afsloot. Met andere woorden: Net Brussel die met een onderaannemer werkt om op zijn beurt een onderaannemer te zoeken die het afval wil verwerken. Veel (onnodige) schakels, waardoor de verantwoordelijkheid gemakkelijk kan worden afgeschoven.

Eind februari zag Leefmilieu Brussel het licht en besloot ze de samenwerking met AA Container stop te zetten. De eigenaar van AA Container valt uit de lucht: “Ik voel me gebruikt door Net Brussel en Leefmilieu Brussel. Zij wisten ongetwijfeld dat ik niet over de nodige vergunningen beschikte, maar toen BRUZZ het nieuws naar buiten bracht, deden ze alsof hun neus bloedden.”

En zo begint het vingergewijs. Minister Maron schuift de verantwoordelijkheid van zich af. Zo ook Net Brussel, Solywaste en zelfs AA Container. Het verdict: ze zijn allemaal schuldig.

“Net Brussel wist dat AA Container niet de vergunning noch capaciteit had om dit soort afval te verwerken. Zonder gêne besloot het om toch afval bij AA Container te dumpen. Onwettig en zonder aandacht voor mogelijke milieugevolgen. Het wordt tijd dat de minister verantwoordelijkheid neemt over zijn bevoegdheden”, vindt Hilde Sabbe.

Antwoorden in de pers en niet in het parlement

Hilde Sabbe stuurde haar vraag reeds 2 maand geleden door naar de diensten van het Brussels Parlement, maar ze kwam pas vandaag voor in de Commissie Leefmilieu. “Dat er zo’n achterstand en hoeveelheid is van vragen zegt misschien iets over het gevoerde beleid”, besluit ze.

Van die zee van tijd maakte Maron uitgebreid gebruik om met de pers te communiceren dat hij het probleem intussen had opgelost. Het grootste deel van zijn antwoord op Hilde Sabbe’s vraag was dan ook te lezen in de pers en werd niet gegeven in de Commissie Leefmilieu waar ze gesteld is. “Een gebrek aan respect”, vindt Hilde Sabbe. “Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt”.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel