MIVB is grootste werkgever in België maar niet inclusief

MIVB is grootste werkgever in België maar niet inclusief

one.brussels-Vooruit wil écht inclusiviteitsbeleid bij MIVB

one.brussels-Vooruit pleit voor een inclusieve neutraliteit bij de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij, MIVB. Dit betekent dat de dienstverlening neutraal moet zijn, maar dat werknemers het recht hebben om religieuze tekens te dragen. Dit zou mogelijk moeten zijn zowel aan de receptie of binnen in de kantoren.

Op woensdag 12 mei heeft Brussels parlementslid, Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit), de Brusselse minister van Mobiliteit ondervraagd over een incident waar een moslimvrouw met hoofddoek twee keer werd geweigerd tijdens een aanwervingstraject.

Aanleiding
Een aantal jaren geleden werd een vrouw gediscrimineerd tijdens verschillende aanwervingsprocedures bij de MIVB. Tot tweemaal toe hebben de aanwervingsbureaus haar er formeel aan herinnerd dat de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij een beleid van neutraliteit hanteert dat geen enkel teken van religieuze overtuiging toelaat en dat zij zich daaraan diende te houden door haar hoofddoek af te doen. Het Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel heeft vorige maandag de MIVB veroordeeld wegens discriminatie op grond van religieuze overtuiging en geslacht.

Brussels parlementslid, Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) duidt op de ongegronde discriminatie van deze beslissing:

“In het arbeidsreglement van de MIVB wordt er geen melding gemaakt van de al dan niet toelating voor het dragen van de sluier of andere tekens. Maar er is hier wel duidelijk sprake van discriminatie omdat geen enkele vrouw een sluier draagt bij de MIVB. Het dragen van een religieus teken zou toch geen belemmering mogen zijn voor de werkgelegenheid?”

Van alle openbare instellingen in ons land is MIVB de grootste met meer dan 10.000 vaste werknemers. Daarvan identificeren 10% zich als vrouw.

Fouad Ahidar merkt op dat er een trend is bij de openbare vervoersmaatschappij zowel binnen als buiten de kantoormuren:

“Dit is een nogal zorgwekkende situatie, maar helaas niet nieuw. Ik vraag me af aan hoeveel vrouwen met een religieus symbool een baan is geweigerd op grond van dit fameuze beleid van exclusieve neutraliteit, dat nergens in het arbeidsreglement van de MIVB wordt vermeld! Deze zaak doet me ook denken aan de vastberaden en totaal ongepaste wil van de MIVB om een algemeen verbod op religieuze tekens in te stellen voor alle winkels in de metro. In 2017 heb ik mijn collega Pascal Smet hierover ondervraagd, die bevestigde dat dit algemene ver-bod op het dragen van religieuze symbolen ontoelaatbaar was en dat deze passage over commerciële activiteiten in de metro uit het arbeidsreglement moest worden geschrapt.”

Tenslotte betreurt Fouad Ahidar de mogelijke beslissing van MIVB om in beroep te gaan na deze veroordeling:

“Ondanks dat de hele verdediging, die door een nogal duur advocatenkantoor was gevoerd, door de rechter werd ontmanteld en verworpen, zou de MIVB mogelijks in beroep gaan. Hoe kan zij dit nog rechtvaardigen om in beroep te gaan wanneer zij niet heeft kunnen aantonen dat de weigering tot tewerkstelling niet-discriminerend en indirect gebaseerd was op het geslacht? De MIVB zou dan besluiten om overheidsgeld te gebruiken om tegen een gerechtelijke beslissing in te gaan dat een rappel is aan ons fundamenteel recht als burgers. MIVB moet een aanwervingsbeleid hanteren dat de werknemers die de overheid vertegenwoordigen een afspiegeling is van onze diverse samenleving.”

Intussen hebben ook UNIA en de Liga van de Rechten van de Mens zich achter de aanklacht van de dame geschaard. Een gelijkaardige zaak bij Actiris heeft er voor gezorgd dat religieuze tekens nu wel toegestaan zijn bij het Brusselse agentschap voor werkzoekenden.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel