MIVB komt belofte niet na om discriminatie te bestrijden

Het duurt nog 12 à 18 maanden voordat de MIVB haar neutraliteitsbeleid heeft herzien

Bijna een jaar nadat de Brusselse openbaarvervoermaatschappij, MIVB, veroordeeld werd op basis van dubbele discriminatie, is er nog steeds geen actie ondernomen vanuit deze openbare dienst om het arbeidsreglement te wijzigen. Op dinsdag 21 december stelt fractieleider voor one.brussels, Fouad Ahidar, hier een vraag over tijdens de commissie Mobiliteit aan de bevoegde minister, Elke Van den Brandt. De belofte die er werd gemaakt om een sociaal overleg in te plannen is (nog) niet nagekomen.

Meer dan 7 maanden geleden kwam de bevoegde minister overeen met de directieleden van MIVB om het beleid te wijzigen zodat discriminatie niet meer zou voorvallen. Fouad Ahidar stelt vast dat er een enorme vertraging is om de juridische uitspraak ten aanzien van MIVB uit te voeren.

“Een paar maanden voor de zomer stelde ik al de vraag om het sociaal overleg met de directieleden te concretiseren. Nu blijkt dat er nog steeds geen actie is ondernomen om de discriminerende factoren ten aanzien van vrouwen met een hoofddoek, en indirect, vrouwen algemeen, uit het arbeidsreglement te halen. Het kan toch niet dat we ook op dit niveau een heel deel van de bevolking uitsluiten en kansen ontnemen?”

Op de vragen van Fouad Ahidar antwoordde de minister dat de Brusselse regering naar aanleiding van de beroepskwestie die er is gewest een aantal afspraken heeft gemaakt om duidelijke en coherente principes te hebben. Er werd aan het management van de MIVB gevraagd om met respect voor het sociaal overleg het arbeidsreglement te en zo rekening te houden met de functionele realiteit die er is vastgesteld.

Binnen 12 à 18 maanden zal de MIVB dus concreet haar neutraliteitsbeleid herzien om het op een sterke basis opener te maken. Momenteel is de overheidsdienst bezig met de selectie van een adviseur hieromtrent. De selectieprocedure zal halverwege januari afgerond zijn.

Fouad Ahidar vraagt aan de minister om deze actie af te dwingen. En daarbovenop inclusieve neutraliteit garandeert bij de wijziging van het arbeidsreglement.

 “Ondanks de veroordeling met onmiddelijke ingang, kan een vrouw die een religieus symbool draagt, nog steeds niet door de MIVB in dienst worden genomen. Dit is een zeer ongeloofwaardige situatie wanneer men kijkt naar een gelijkaardig voorval bij Actiris. MIVB is een van de grootste werkgevers van heel ons land! Het is absurd dat zij bepaalde vrouwen de toegang blijft ontzeggen tot een functie bij een overheidsdienst. Het oordeel is geveld, dan moet de actie onmiddellijk volgen en niet twee jaar duren.”

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel