'Na maanden vol confrontatie nu dialoog met politie en burger'

Politievakbonden, mensenrechtenorganisaties, korpschefs, en jongeren gaan in gesprek met Brussels Parlement om vertrouwen te herstellen

Naar aanleiding van een lange reeks incidenten komen politie, burgers, middenveld en parlementsleden vanaf dinsdag 29 september in het Brussels Parlement om te spreken over geweld, racisme en wederzijds vertrouwen. 

De thematische comissies over 'relatie tussen burgers en politie in het Brussels Gewest' komen er op initiatief van Els Rochette (one.brussels). De concrete aanleiding waren de rellen afgelopen zomer die volgden op de dood van Adil, de jongen die stierf na een politieachtervolging. 

Het doel van de commissies is een reeks concrete aanbevelingen te formuleren ten aanzien van het Brussels Gewest, dat sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor preventie en veiligheid.

Els Rochette (one.brussels sp.a): 

‘Vele feiten tonen aan dat het vertrouwen tussen burger en politie zoek is: de facebookgroep Thin Blue Line met oproepen tot geweld, klachten over racial profiling die telkens weer opduiken of agenten die fysiek worden aangevallen tijdens rellen. De brandweer werd onlangs bekogeld bij het blussen van een crèche. In de zaak Chovanec ging de verontwaardiging zelfs tot ver buiten onze landsgrenzen. Dergelijke incidenten zijn onaanvaardbaar. Ze ondermijnen het vertrouwen tussen burger en politie, terwijl een sterke band net nodig is.’

De eerste commissie vindt plaats op dinsdag 29 september om 9u30. Dan komt onderzoekster Sarah Van Praet getuigen over haar onderzoek naar Politiezone Noord, getuigen Eveline Vandevelde en Yassine Boubout van het Platform Stop Etnisch Profileren en hoort de commissie de politievakbonden met Vincent Gilles (VSOA), Raoul Moulin (ACV), mevrouw Betty Masure (ACOD) en de heer Mario Thys (NSPV).

De tweede commisie vindt plaats op dinsdag 13 oktober om 9u30. Dan komt de heer Vincent De Wolf (in zijn hoedanigheid van Burgemeester ten tijde van de gemeentepolitie en ten tijde van de politiezones) en de heer Michel Goovaerts (korpschef Brussel-Hoofdstad/Elsene en ‘Gold commander’) en worden de jeugdwerkorganisaties ‘Forum Jeunes’ en JES gezamenlijk gehoord.

Er komen daarna nog twee vergaderingen, waarvan de precieze data en sprekers nog moeten worden bepaald. Mogelijke thema’s zijn de politieopleiding, buurtwerking of klachtenprocedures en communicatie.

Els Rochette (one.brussels sp.a): 

Goed luisteren is de beste manier om uit te klaren wat er speelt. We zullen geen onderwerp uit de weg gaan: racisme, politiemethodes, zwijgcultuur bij de politie, straffeloosheid bij daders, de rol van ouders en de buurt. Ik hoop dat uit de ontmoeting begrip zal groeien. Dat we niet alleen de problemen benoemen maar samen tot oplossingen komen om het vertrouwen te herstellen. En dat de situatie in de straten van Brussel verbetert.’

Journalisten kunnen de commissies fysiek bijwonen in de plenaire zaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel. U kunt de commissies ook online volgen, via facebookpagina van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel