Niet-Belgische Brusselaars krijgen plek in parlement

Overlegcommissie met gelote Brusselaars en hun verkozenen

Vanaf nu krijgt iedere Brusselaar een plek in het Brussels parlement. Dankzij een nieuwe parlementaire overlegcommissie, van gewone Brusselaars en hun volksvertegenwoordigers, gooien we de ramen en deuren van de Brusselse politiek open. Door een loting zullen 45 Brusselaars geselecteerd worden, die samen een afspiegeling vormen van de diversiteit van onze stad. Een loting onder alle Brusselse inwoners ouder dan 16 jaar. Ook het gedeelte van de Brusselaars die bij de gewestverkiezing geen stem hadden, zoals de niet-Belgische inwoners van Brussel. #onebrusselsonevote

Vandaag stemde de commissie voor het reglement van het Brussels parlement in met het voorstel om  overlegcommissies te creëren tussen parlementsleden en gelote burgers. De meerderheidspartijen (one.brussels-sp.a, PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD) kregen daarvoor steun van verschillende oppositiepartijen (Agora, DierAnimal, CD&V, cdH). one.brussels had in haar verkiezingsprogramma het voorstel om met het concept van loting te experimenteren om de democratie te activeren. Fractievoorzitter van one.brussels Fouad Ahidar:

"Vandaag zetten we een belangrijke stap naar een Brusselse politiek die alle Brusselaars vertegenwoordigd. Ons gewest, onze wereldstad, is één van de meest diverse ter wereld. Toch hebben de meer dan 30% niet-Belgische inwoners van Brussel geen stemrecht bij de gewestverkiezing. Voor deze overlegcommissie gaan we loten uit alle Brusselaars ouder dan 16 jaar om de groep echt representatief te maken voor heel Brussel. one brussels one vote!"

Met de overlegcommissie willen we een antwoord geven op de kloof die er is tussen de poltiek en de inwoners van de stad. Als er meer dan 1000 Brusselaars willen dat er een onderwerp op de agenda van een overlegcommissie komt, dan zal dit gebeuren. De gelote burgers, 45 in totaal, gaan over dit onderwerp in gesprek en debat met een 15-tal Brusselse parlementsleden. De overlegcommissie stelt vervolgens aanbevelingen op waar het Brussels parlement rekening mee moet houden. De eerste overlegcommissie zal eind 2020 plaatsvinden.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel