Nieuw Brussels veiligheidsplan maakt van geweld door én tegen politie prioriteit

Nieuw Brussels veiligheidsplan maakt van geweld door én tegen politie prioriteit

Els Rochette (one.brussels) is tevreden met de prioriteiten in het nieuwe Brusselse veiligheidsplan maar pleit tegelijk voor eenheid van commando in de uitvoering ervan door de politiezones. Dat minister-president Vervoort pleit voor een regionalisering van het prostitutiebeleid is alvast een goede stap.

Vandaag werd in het Brussels parlement het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) besproken, een uitvoering van de extra opdrachten die het Brussels gewest kreeg door de zesde staatshervorming. Volgens Els Rochette (one.brussels) legt het plan de juiste prioriteiten:

"Onze aanbevelingen voor meer vertrouwen tussen burger en politie zijn overgenomen. Er moeten transparantere klachtenprocedures komen, meer wijkagenten, een eenvormig gebruik van bodycams en monitoring van politiecontroles in de strijd tegen ethnic profiling. De schandalige aanpak van de betoging tegen klassenjustitie toont nogmaals aan hoe urgent concrete hervormingen hier zijn. Ook de andere prioriteiten zitten goed en kwamen er ook op basis van een brede consultatie: verkeersveiligheid, straatintimidatie van vrouwen of holebi’s, polarisering en radicalisering maar bijvoorbeeld ook aandacht voor de vaak kwetsbare positie van drugsverslaafden, daklozen of sekswerkers."

Tegelijk waarschuwt Rochette ervoor dat het plan geen dode letter mag blijven:

"The proof of the pudding is in the eating. Het zijn immers nog steeds de zes politiezones die instaan voor de uitvoering van deze strategische doelstellingen. Er zijn de voorbije jaren stappen gezet naar meer harmonisering met de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen (Brusafe) en een Brussels observatorium. En ook het nieuwe plan zet ook in op een fusie van de ondersteunende diensten en de harmonisering van de politiereglementen. Tegelijk blijven de politiezones en gemeenten vasthouden aan de eigen regels en inzichten. Het resultaat zagen we bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis met verschillende handhaving per gemeente. Of zien we in het gebruik van bodycams, waar vandaag totaal geen lijn in zit. Recent werd een gloednieuwe ‘geïntegreerd’ crisiscentrum ingehuldigd van 15 miljoen euro maar waar 2 van de 6 politiezones weigeren in te stappen. Er is dringend meer eenheid van commando nodig."

In de marge van de bespreking zei minister-president Vervoort alvast dat hij het prostitutiebeleid wil regionaliseren. 

"Een positief signaal. Het moet gedaan zijn dat het aan de ene kant van de straat is toegestaan te tippelen en aan de andere kant ten strengste verboden. Of dat de ene zone inzet op sensibilisering en de andere op repressie. Daar wordt niemand beter van, en al zeker de kwetsbare sekswerkers niet. Dezelfde logica gaat op voor het brede veiligheidsplan: met eengemaakte reglementen en eenheid van commando zullen we de Brusselaars beter beschermen."

 

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel