Nog veel ruimte voor verbetering parkeergeleiding

Nog veel ruimte voor verbetering parkeergeleiding

Parkeergeleiding hoort bij de uitrusting van een moderne stad

Vandaag stond er in de de commissie Mobiliteit een vraag op de agenda van Brussels parlementslid, Anne-Charlotte d’Ursel, over het parkeergeleidingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de ring. Qua parkeergeleiding is er veel ruimte voor verbetering, vindt Brussels parlementslid voor one.brussels, Els Rochette.

Een goede bewegwijzering naar parkings bant zoekverkeer. Tegelijk motiveert dergelijke bewegwijzering chauffeurs hun wagen in een betaalparking te stallen en niet op straat. Toch lijkt parkeergeleiding geen hoge vlucht te nemen.

Ten tijde van een schriftelijke vraag van Els Rochette in september 2021 waren 19 van de 50 parkeergeleidingsborden buiten strijd. Op 16/8/2021 hadden 5 borden een ingreep nodig, voor 3 andere borden is een ingreep gepland en 11 borden zijn verwijderd of losgekoppeld wegens werkzaamheden = 19 van de 50 borden ‘buiten strijd’.

Daarnaast vernamen we ook dat de app parking.brussels (met informatie in real-time over beschikbare plaatsen in parkings) met 24.000 downloads een succes is. Maar in de app wordt niet meer geïnvesteerd. De app zal worden geïntegreerd in het MaaS-project (Mobility as a Service). Een timing kregen we niet.

Het idee achter MaaS is gebruikers wegwijs te maken in vervoersmogelijkheden zodat ze verschillende opties kunnen combineren (openbaar vervoer, deelauto’s of -fietsen,..) om een traject te plannen. Samengevat: in één oogopslag de best mogelijke manier om van punt a naar punt b te reizen.

Els Rochette:

Een sterk parkeergeleidingsysteem hoort bij de uitrusting van een moderne stad. Op zich is de integratie van de parkeerapp in het MaaS-project een goede zaak. Maar wie met een eigen wagen reist en niet zijn traject uitstippelt via MaaS, heeft nood aan een systeem dat ter plekke de weg wijst. Kijk maar naar de goede voorbeelden die zijn te vinden in Antwerpen en Gent, waar het systeem zeer goed werkt. Uiteraard is het niet de bedoeling om meer auto’s aan te trekken. Wel om zoekverkeer tegen te gaan en te zorgen dat wagens in een parking staan, niet op straat.

 

 

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel