Ondanks beloofde ‘Digisprong’ hebben veel Brusselse leerlingen nog steeds geen laptop

Blijkt uit parlementaire vragen van Hilde Sabbe

Eind 2021 vroeg parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels) aan collegelid Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, hoeveel leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs inmiddels een laptop kregen. Het recent verkregen antwoord is niet zo bevredigend als gehoopt: lang niet alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben een laptop. 

Onder het mom van de ‘Digisprong’ beloofde de Vlaamse overheid nochtans dat elke leerling vanaf het vijfde leerjaar basisonderwijs dit schooljaar een eigen laptop of een gelijkwaardig ICT-toestel zou ontvangen. Ook de VGC kondigde extra inspanningen aan om de digitalisering van het Nederlandstalig onderwijs een feit te maken.  

Hoewel de Digisprong nog in uitrol is, tonen de cijfers duidelijk aan dat lang niet alle leerlingen voor het einde van het schooljaar een laptop zullen ontvangen. Anderhalf jaar later werden slechts 15.000 laptops verdeeld op een leerlingenpopulatie van meer dan 50.000. Slechts 1 op 3 leerlingen kreeg dus al een laptop. Ook binnen de prioritaire doelgroepen die bepaald werden (5de en 6de leerjaar basisschool & 1ste, 3de, 5de en 7de jaar van het secundaironderwijs) werd maar 58% van de lagereschoolkinderen en 70% van secundaire scholieren bereikt. 

Hilde Sabbe (one.brussels): 

“Uiteraard is het positief dat de Vlaamse overheid en de VGC een inhaalbeweging doen wat betreft de digitalisering van scholen, maar er is duidelijk nog veel werk aan de winkel om iedereen bediend te krijgen.”

Daarenboven wordt er vandaag grotendeels geïnvesteerd in de hardware. Extra bijscholing voor leerkrachten, veilige opbergmogelijkheden voor laptops op school, voldoende stopcontacten in het klaslokaal, dactylolessen voor leerlingen, etc. worden vaak over het hoofd gezien of er wordt geen budget voor vrijgemaakt. 

Hilde Sabbe (one.brussels): 

“Niet iedereen is even tech-savvy of heeft even veel ervaring met computers. Digitalisering is meer dan enkel laptops aankopen. Kinderen en leerkrachten moeten ook opgeleid worden op met deze computers te werken als we de digitale kloof echt willen dichten.”

Ieder semester dat leerlingen geen laptop of digitale scholing krijgen, betekent extra achterstand. Zeker voor kinderen in kansarmoede is dat enorm nefast. 

Hilde Sabbe (one.brussels): 

“De bijkomende inspanningen van de VGC en het Brussels gewest helpen enorm, maar zijn duidelijk onvoldoende. Vooral Vlaanderen en minister Weyts moeten nu een serieus tandje bijzetten.”

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel