Onderhoud van fietspaden: tijd voor een proactieve aanpak

Onderhoud van fietspaden: tijd voor een proactieve aanpak

Het aantal fietsers in Brussel neemt fel toe, met maar liefst 65% in drie jaar tijd. Steeds meer Brusselaars wagen zich op de fiets. Maar meer fietsers betekent helaas nog steeds meer fietsongevallen. “Het is daarom van levensbelang dat er, naast het aanleggen van nieuwe fietspaden, ook wordt gefocust op de verbetering en het onderhoud van de reeds bestaande fietspaden” zegt Els Rochette, parlementslid van one.brussels-Vooruit. 

Het aantal fietsers in Brussel stijgt aanzienlijk. Spijtig genoeg brengt dit ook een stijgend aantal fietsongevallen met zich mee. Om de veiligheid van fietsers te waarborgen en nog meer mensen op de fiets te krijgen, is het essentieel om fietspaden beter af te scheiden en te onderhouden. Dat was de boodschap die Els Rochette bepleitte in de Commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement.  

Een fietspad in Brussel is te vaak slechts een lik verf op de weg 

Els Rochette: “Fietsen in Brussel kan een heus hindernissenparcours zijn. Sommige fietspaden hebben diepe putten en zijn bedolven onder het zwerfvuil. Als fietser moet je soms plots in het midden van de rijweg fietsen en op andere momenten rijden camions en auto’s gewoonweg op het fietspad. Openslaande deuren hebben al menig fietser geveld.” 

De soms slechte staat van de fietsinfrastructuur zorgt ervoor dat sommige fietsers hun stalen ros inruilen voor de auto. Om hen terug op de fiets te krijgen, is een goed onderhouden en veilige fietsinfrastructuur van levensbelang. 

Fix my street als ‘wondermiddel’ voor onderhoud 

Wat betreft het onderhoud van fietspaden verwees Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt veelvuldig naar het project ‘Fix my Street’. Via dit project kunnen burgers slechte (fiets)infrastructuur melden, waarna er actie wordt ondernomen. Maar in de praktijk laat die actie vaak lang op zich wachten. Els Rochette vraagt zich overigens af waarom Brussel Mobiliteit wacht op een externe melding om in actie te komen. “Als blijkt dat een fietspad er al een lange tijd erbarmelijk bijligt, kijk bijvoorbeeld naar het fietspad op de Vilvoordselaan, dan moet gewoon proactief worden opgetreden. Fix that street!”. 

De Minister verzekerde dat ze hier aandacht voor heeft. Dit en volgend jaar wordt een audit uitgevoerd van fietspaden in Brussel in samenwerking met de Fietsersbond, die daarvoor een speciale meetfiets inzet. Dankzij Europese financiering is er ook extra budget beschikbaar voor het renoveren van 5 km bestaande fietspaden.

“Er is echter meer dan 5 km aan fietspaden die dringend toe zijn aan een grondige opknapbeurt. Om het probleem van afval op de fietspaden écht aan te pakken, moet ook meer worden samengewerkt met Net Brussel”, besluit Els Rochette. 

Afgescheiden fietspaden redden levens 

Fietsveiligheid staat terecht hoog op de agenda van de Brusselse regering. De hoofdstad is al geruime tijd bezig met de transitie naar een fietsvriendelijke stad. Het is nu noodzaak om Brussel ook fietsveilig te maken. Afgescheiden en onderhouden fietspaden spelen hierin een cruciale rol. Meer mannen, vrouwen, ouderen en kinderen wagen zich zo op de fiets. Een toename van fietsers hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot meer fietsongevallen. Daar zet one.brussels-Vooruit zich volledig voor in. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel