one.brussels fractie wil zo snel mogelijk Covid Safe Ticket in Brussel

Nu al uitbaters bijstaan voor uitrol in de praktijk in afwachting van juridisch kader

One.brussels is voorstander van de invoering van het Covid Safe Ticket. Zolang de vaccinatiegraad niet verbetert gaat ze ervan uit dat we niet zonder Covid Safe Ticket zullen kunnen in Brussel. Ze beschouwt het als een maatregel die de vaccinatiegraad kan opkrikken, de ziekenhuizen ontlast, de horeca zuurstof geeft en mensen meer vrijheid. Els Rochette: ‘Ook al is het wettelijk kader nog niet rond, toch kan Brussel ook al andere stappen zetten: de horeca, de sportclubs en andere betrokkenen goed voorbereiden en de naburige gewesten betrekken bij de Brusselse aanpak.’

Vandaag vond in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een actuadebat plaats over de invoering van het Covid Safe Ticket. De Minister-President gaf geen concrete timing. Waarschijnlijk wordt het 1 oktober. Eerst moet het juridische kader in orde zijn. Daarom werken juristen nu aan de nodige wetgeving. De invoering van het CST zal sowieso een tijdelijke maatregel zijn, die maandelijks wordt herbekeken.

Morgen (15/9) heeft de Minister-President overleg met de Brusselse gemeenten. Afspraken zijn immers noodzakelijk, zeker rond handhaving. Maar ook de horeca of de sportsector heeft recht op info en ondersteuning over hoe de maatregel in de praktijk te brengen.

Els Rochette, Brussels parlementslid voor one.brussels:

"De uitbaters van horeca- of fitnesszaken zijn de eerste betrokkenen. Daarom moet de Brusselse Regering hen nu al voorbereiden. In Frankrijk is het CST in de horeca al een tijd ingeburgerd. Het kan dus.

Eens het CST is ingevoerd, moet er ook gecontroleerd worden. Anders werkt de maatregel niet. Handhaving is nodig in de buurten met lage vaccinatie, maar net zo goed in goed gevaccineerde wijken. Als in de ene gemeente minder wordt gecontroleerd dan in de naburige gemeente, dan dreigt er horecatoerisme met meer verplaatsingen en circulatie van het virus. Dat moeten we echt vermijden.

Te grote verschillen in de gemeentelijke aanpak brengt mensen alleen maar in verwarring of heeft ongewenste neveneffecten. Eenvormige regels over het hele Gewest zijn duidelijk voor iedereen."

Tot slot dringt de one.brussels-Vooruit-fractie aan op overleg met de naburige gewesten. Zeker de rand rond Brussel heeft er belang bij om goed geïnformeerd te worden over timing of spelregels. 

Els Rochette, parlementslid one.brussels:

"Situaties die zich in Brussel, de hoofdstad van het land, voordoen, hebben effect op het ganse land. We zijn geen eiland. Hier komen veel mensen uit Vlaanderen en Wallonië. Brusselaars gaan gemakkelijk naar de randgemeenten. Daarom is een goede samenwerking met de naburige gewesten nodig. 

Het juiste antwoord is niet een opbod van strengere of net lossere maatregelen. Maar wel een aanpak in overleg met elkaar, in de eerste plaats om de vaccinatiegraad op te krikken op de plekken waar het nodig is. M.a.w. de lat gelijk leggen en iedereen over die lat krijgen." 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel