one.brussels wil een park dat Flageyplein verbindt met Terkamerenbos

Herinrichting vijvers van Elsene moet leiden tot nieuwe groene as

one.brussels herhaalt haar oproep om tussen het Flageyplein, via de vijvers van Elsene en de abdij van Ter Kameren, en Ter Kamerenbos één groene as te maken voor voetgangers en fietsers. Het gemeentebestuur van Elsene liet deze week weten dat auto’s vanaf maart maximum 30 km per uur mogen rijden in de omgeving van de vijvers van Elsene. Ook worden deze zomer op proef de wegen tussen de vijvers van Elsene gesloten voor het verkeer. Op aandringen van de lokale sp.a heeft de Elsense meerderheid het voornemen om deze legislatuur een aantal ingrepen te doen aan de oevers van de vijvers van Elsene. 

Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels) lid van de Commissie Leefmilieu:

“Dat de verkeerslimiet rond de vijvers van Elsene omlaag gaat, is een goede zaak voor de verkeersveiligheid in de buurt. Dit vormt echter geen oplossing voor het structureel tekort aan open groene ruimte in deze dichtbevolkte buurt. De oevers van de vijvers van Elsene zien zwart van het volk bij de minste zonnestraal. Mensen uit de buurt snakken naar adem. Door enkele kleine ingrepen te doen kan er één grote groene as worden gevormd tussen het Flageyplein en Terkamerenbos. Buurtbewoners kunnen er ontspannen en fietsers en voetgangers kunnen zo zorgeloos de stad doorkruisen.”

Door op enkele strategische plaatsen bestaande doorgangswegen om te vormen tot assen voor voetgangers en fietsers, met toegang voor bewoners, kan met relatief kleine ingrepen een autovrije strook worden aangelegd. Een groene zone die start aan het Flageyplein en meer dan een kilometer verder uitmondt in het Ter Kamerenbos.

one.brussels deed in 2018 al een concreet voorstel, met een plan en simulatiebeelden, voor de lokale verkiezingen. Naar aanleiding hiervan werd een beleidsvoornemen opgenomen in het bestuursakkoord van gemeente Elsene, om: “De verbinding tussen de Ter Kamerenabdij, de vijvers van Elsene en het Flageyplein herinrichten om de continuïteit te verzekeren van de fiets- en voetgangerswegen tussen beide openbare pleinen en een rustige en groene stedelijke weg aan te bieden met respect voor het erfgoed, de landschapskwaliteiten van de site en het milieu.”

Ook in 2019 hehaalde one.brussels in haar programma de wil om groene assen aan te leggen in het hele gewest. De as Flagey-Ter Kameren behoort hierbij tot één van de prioriteiten.

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) is het voorstel alvast zeer genegen en belooft Gewestelijke steun te bieden voor de concretisatie:

“Sinds we van het Flageyplein 10 jaar geleden een echt plein maakten leeft Elsene helemaal op. Afgelopen jaar maakten we de Elsensesteenweg autovrij en van Fernand Cocq een prachtig en levendig plein. Tijd nu voor een volgende ambitieuze stap. Een groene verbinding tussen Flagey en Ter Kameren is logisch. De Brusselse geesten zijn rijp om de omslag naar een stad voor mensen volledig te maken. Vanuit mijn bevoegdheid als verantwoordelijke voor stedenbouw ondersteun ik project dan ook volledig.”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel