Pleegzorg op maat van de Brusselse realiteit: extra aandacht voor diversiteit en een grotere vijver

one.brussels steunt resolutie pleegzorg

one.brussels verleent haar steun aan de resolutie pleegzorg van indieners Debaets en Van Achter en gaat akkoord dat de VGC meer haar expertise mag inzetten zodat de Vlaamse Pleegzorg meer aansluit bij de Brusselse realiteit. Dat betekent onder andere zorgen voor de diversiteit bij de pleegouders en specifieke drempels wegwerken. Maar de VGC is geen eiland en nauwe samenwerking met de initiatieven aan Franstalige kant zou meer kunnen opleveren.

Els Rochette, parlementslid one.brussels:

"De vraag naar pleeggezinnen overschrijdt het aanbod. Met alleen Nederlandstalige Brusselaars als opvangouders zal deze nood niet gelenigd worden. Meer verscheidenheid in de profielen is wenselijk, qua taal, maar ook qua culturele of religieuze voorkeuren. Hoe groter de ‘vijver’ om uit te vissen, hoe meer kans dat er een goede match wordt gemaakt.

lgtbqia+-ouders en alleenstaande ouders komen zeker ook in aanmerking als pleegouders. Soms hebben biologische ouders bezwaar dat hun kind in zo’n gezin wordt geplaatst. Dat is iets om bij te sturen.

Een rijk scala van pleeggezinnen biedt meer kansen op een goede match. De pool van opvangouders aan Vlaamse kant moet groter. Betere samenwerking met de Franstalige pleegzorg zou nog meer mogelijkheden bieden om een match te maken."

Fouad Ahidar, parlementslid one.brussels en ervaringsdeskundige inzake pleegzorg:

"Ik ben zelf pleegouder geweest. Het is een rol die ik graag heb opgenomen. Alleen heb ik ervaren dat de pleegzorgbegeleiders de Brusselse realiteit niet altijd kennen. Brusselaars hebben een diverse achtergrond. Ze hebben andere gewoonten of gebruiken dan de klassieke opvanggezinnen. Dat er meerdere talen worden gesproken of meerdere religies zijn in een opvanggezin, dat andere accenten worden gelegd of er andere gevoeligheden zijn, dat is normaal. Die sensibiliteit moeten sommige pleegzorgprofessionals nog aankweken.”

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel