'Positief signaal uit VGC-begroting staat in schril contrast met de Vlaamse hakbijl'

Brusselse VGC-begroting staat haaks op de Vlaamse besparingslogica

Vandaag werd in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de begroting voor 2020 besproken.

Els Rochette, fractieleider van one.brussels, ziet vooral een groot contrast met het beleid van de Vlaamse regering: “Tegenover een logica van besparen, beknotten van een mondig middenveld, het instrumentaliseren van cultuur of wegpesten van etnisch-culturele initiatieven plaatst het VGC-college meer investeringen, ruimte voor experiment, voor inspraak en tegenspraak, en een positieve kijk op diversiteit en meertaligheid.”. 

Vlaanderen bespaart in 2020 extra hard op Brussel. Nog los van de globale kaasschaaf die Brussel extra hard treft door de vele organisaties die hier actief zijn, zal er zal in 2020 al minstens 8.5 mio EUR minder van Vlaanderen naar Brussel gaan. Meer dan een miljoen daarvan zijn minderinkomsten voor de VGC.

Els Rochette:

De Vlaamse regering maakte niet alleen enkele duidelijke inhoudelijk besparingskeuzes, zoals tegen experiment of etnisch-culturele initiatieven, maar ook geografische keuzes. Meer dan 3,5 miljoen EUR wordt weggehaald bij het Brusselfonds en het Stedenfonds en getransfereerd naar de Dendersteden en een nieuw ‘Randfonds’ dat 20 miljoen EUR in kas krijgt. Die steden hebben ongetwijfeld extra steun nodig, maar het is cynisch dat dat ten koste gaat van de grootstedelijke uitdagingen in Brussel gaat.”

De VGC-begroting laat een ander beeld zien. In alle beleidsdomeinen gaan de middelen naar omhoog. Voor cultuur, jeugd en sport worden in de begrotingswijzigingen en de begroting 2020 meer dan 500.000 EUR extra voorzien voor projectsubsidies, een zeer grote inspanning voor de VGC. Uit de aangekondigde projecten blijkt een progressieve kijk op deze stad, die de diversiteit en meertaligheid omarmt in plaats van probeert weg te besparen. Er komen extra subsidies voor meertaligheid, voor sociale begeleiders in sportclubs,  een tool voor leerkrachten om armoede bij leerlingen te detecteren, voor participatie, voor extra crècheplaatsen, voor een opvoedingsbibliotheek,… om nog maar te zwijgen over het indrukwekkend aantal miljoenen dat geïnvesteerd wordt in schoolgebouwen.

De one.brussels fractie pleit er tenslotte voor dat de stijging van de personeelskredieten zich ook de komende jaren voortzet.

Els Rochette:

Het is duidelijk dat de personeelskosten een zware druk zetten op de financiën van de VGC. Tegelijk is de VGC niets zonder haar gemotiveerd personeel, met expertise en aanwezig op het terrein. Het zal dus voor de komende meerjarenoefening zeer belangrijk zijn voldoende marge te voorzien voor een soepel personeelsbeleid met voldoende mensen voor de dienstverlening waarvoor de VGC bekend staat en die de ‘N’ haar glans geeft.”

 

Waar vanuit Vlaanderen wordt bespaard op Brussel...

Samenvatting besparingen vanuit Vlaanderen op Brussel

Wie?

Wat?

Besparing voor Brussel

opmerking

allen

3/6 % kaasschaaf subsidies

3 873 869 

-Extra voelbaar in Brussel door grote concentratie organisaties

Minister Dalle

Brusselbegroting – subsidies

665.176

 

Minister Dalle

Brusselbegroting – Brusselfonds

 

2.900.000

 

 

Minister Somers

Stedenfonds

781.603

-Groeivoet blijft maar basisbedrag daalt

-Aan parallelle middelenstroom naar VL gemeenten wordt niet geraakt

allen

Lokale sectordecreten

251.959

-Aan parallelle middelenstroom naar VL gemeenten wordt niet geraakt

 

Totaal

8.472.607

 

 

... doet de VGC een aantal positieve investeringen.

Extra budget begroting VGC voor cultuur, jeugd, sport 

 

Begrotingswijziging 2019

+27.000 

Projecten kunsten

+140.000 

Projecten participatie en experiment

 

 

 

 

Begroting 2020

+40.000

Projecten kunsten

+100.000

Projecten participatie en experiment

+100.000

Nieuwe werkvormen sport (o.m. sociale begeleiding sportclubs)

+20.000

Sociaal culturele projecten

+10.000

erfgoed

+100.000

Vakantie initiatieven (aximax,…)

Totaal begroting 2020 en begrotingswijziging 2019

537.000

 

 

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel