Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) lanceert burgerparticipatie rond ‘ouder worden in de stad’.

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) lanceert burgerparticipatie rond ‘ouder worden in de stad’.

Dankzij initiatief Els Rochette (one.brussels-Vooruit) gaan raadsleden van de Vlaamse Gemeenschapscomissie in gesprek met senioren in het Lokaal Dienstencentrum De Kaai.

Vandaag vond een ware primeur plaats in de RVG. Op uitnodiging van Brussels Ouderenplatform (BoP) trokken de raadsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar het Dienstencentrum De Kaai om de eerste sessie van de ‘RVG on tour’ af te trappen.

Raadsleden gaan regelmatig in gesprek met de burger.

Het project werd op initiatief van Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels-Vooruit) en voorzitter van de VGC-raad Fouad Ahidar gelanceerd met de bedoeling om de raadsleden op regelmatige basis in gesprek te laten gaan met de burger in hun eigen omgeving. Op die manier wil Els Rochette van de VGC-raad een overheid maken die met haar voeten midden in de samenleving staat.

Els Rochette: “We kunnen het ons niet permitteren om ons op te sluiten achter de muren van het parlement. Hoewel veel raadsleden op eigen houtje al in contact komen met Brusselaars, is het belangrijk dat dit ook verankerd wordt binnen de werking van de Raad zelf. Een moderne overheid moet zo maximaal mogelijk de blik naar buiten richten. Dat is waarom ik het initiatief nam om regelmatig met de Raad ‘on tour’ te gaan en de stad in te trekken.”

Wat betekent een ‘leefbare stad’ voor de ouderen van Brussel

Met ‘ouder worden in de stad’ als thema van deze eerste ‘RVG on Tour’, mist het burgerparticipatietraject zijn start alvast niet. Na een lunch met de lokale vrijwilligers en bezoekers van het dienstencentrum De Kaai, werd er ruim de tijd genomen om samen met de senioren te spreken over ‘een leefbare stad’ en de drempels die het leven in Brussel voor senioren bemoeilijkt.

De conclusie van de namiddag is duidelijk. Iedereen is het erover eens dat Brussel een aantrekkelijke stad is met veel potentieel voor senioren. Vooral de buurtwerkingen, het culturele aanbod en de sfeer in het dienstencentrum blijken in de smaak te vallen. Maar het kan altijd beter. 

Els Rochette: “Tijdens zulke gesprekken komen al snel thema’s als het vele zwerfvuil in de straten, het lawaai van het verkeer en de zichtbare drugsproblematiek op straat aan bod. Het is boeiend om dat gesprek rechtstreeks met de senioren zelf aan te gaan. Zij weten immers zelf het best welke noden en verzuchtingen zij hebben. En dan wordt heel snel duidelijk wat de gedeelde frustraties zijn.”

Raadsleden leggen hun oor te luisteren bij de ouderenorganisaties

Bijna een jaar geleden – als aftrap van het traject - kwamen al verschillende ouderenorganisaties, zoals BoP, de Vlaamse Ouderenraad en Rainbow Ambassadors langs in de Raad om een eerste beschouwing te geven over Brussel als een leeftijdsvriendelijk gewest. Vandaag werden de rollen omgekeerd en was het aan de raadsleden zelf om de stad in te gaan en het oor te luisteren te leggen.

Fouad Ahidar: “Als voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ben ik zeer blij dat we opnieuw een stukje aan ons burgerparticipatietraject kunnen breien. De RVG wil toegankelijk zijn voor haar burgers. Wat is er beter dan zelf het initiatief te nemen en naar buiten te treden?”

Het traject ‘RVG on Tour’ kadert in een breder participatietraject om burgers dichter bij het beleid te betrekken en bestaat uit drie luiken. Naast de ‘RVG on Tour’, werd ook het ‘dialoogrecht’ in het leven geroepen, waardoor burgers makkelijker vragen kunnen insturen aan het College of de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Verder onderzoekt de Raad nu ook de mogelijke pistes om in de toekomst burgercommissies te organiseren.


 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel