Recordcijfers dak- en thuislozen vraagt om actie Brusselse regering

Recordcijfers dak- en thuislozen vraagt om actie Brusselse regering

Els Rochette beklaagt de stijging van het aantal kinderen op straat en vraagt meer aandacht voor preventie aan minister Maron en Van den Brandt. Het Brussels Gewest telt meer dan 1000 nieuwe dak- en thuislozen waaronder steeds meer kinderen. Dit blijkt uit cijfers die Bruss’help deze week heeft voorgesteld. Brussels parlementslid, Els Rochette (one.brussels), stelde de vraag aan Elke Van den Brandt en Alain Maron, collegeleden bevoegd voor Welzijn en Gezondheid over de laatste telling van dak- en thuislozen in het Brussels Gewest.

Deze week werd bekend dat er een nieuw recordcijfer is van dak- en thuislozen in het Brussels Gewest. 5.313 volgens de laatste telling tegenover 4.160 vorig jaar. Els Rochette (one.brussels) wijst op het stijgende aantal kinderen dat geen dak of thuis heeft in onze hoofdstad.

In twee jaar tijd steeg het aantal met bijna 30%. Nog meer verontrustend is dat het aantal kinderen fors stijgt. Ook het aantal mensen in kraakpanden neemt enorm toe. Het aantal getelde mensen op straat daalde licht van 759 naar 719, maar blijft nog bijzonder hoog als we denken aan de vele tijdelijke opvangplaatsen, zoals hotels, die werden geopend tijdens de pandemie.

Ook voor mensen in een asielprocedure moet er meer aandacht zijn, vindt Rochette.

Dit probleem moet vanuit het Brussels Gewest ook op federaal niveau aangekaart worden. Mensen die in die asielprocedure zitten, hebben recht op onderdak en komen vandaag al te vaak op straat terecht, bij gebrek aan opvangplaatsen. Ik ben ook blij dat minister Maron oproept om mensen zonder papieren te regulariseren zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Ik steun deze oproep van harte. Dit is natuurlijk slechts een oplossing. Er moeten globaal ook meer woningen komen voor dak- en thuislozen en een betere noodopvang georganiseerd worden.

Met haar vraag wil Rochette ook dat de bevoegde ministers meer aandacht en middelen besteden om dakloosheid uiteindelijk te beëindigen, zoals met projecten als Housing First, én voorkomen, met meer aandacht voor preventie. Daarmee steunt ze de vraag van de organisaties op het veld.

“Verschillende organisaties leveren al jaren fantastisch werk in onze stad, ook al hebben ze belachelijk weinig middelen. Als je dan ziet dat bestaande centra zoals Foyer Bodeghem dreigen te sluiten, dan is het echt dweilen met de kraan open. ”

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel