'Rotte appels of structureel racisme? Audit van politiekorpsen nodig om vertrouwen te herstellen'

one.brussels wil nultolerantie en vraagt externe audit naar racisme bij Brusselse politie

De video van agentes van de politiezone Zuid die vanuit hun politiecombi Brusselaars uitmaken voor "makaken" en "bende homo's" raakt bij vele Brusselaars een open zenuw. Door een procedurefout weten de agentes in kwestie hun tuchtstraf te ontlopen. Zelfs na talloze incidenten heeft niemand een klare kijk op de omvang van het racisme in de Brusselse korpsen: zijn het enkele rotte appels of is het structureel?  Els Rochette roept op tot een externe audit van alle 6 Brusselse politiekorpsen op het gebied van racisme en discriminatie. 

Deze video voedt wederom het wantrouwen bij veel Brusselaars van vreemde origine. Veel Brusselaars zijn vertrouwd met het fenomeen van etnische profilering bij politiecontroles of -interventies. Voor hen is de video het zoveelste bewijs van een structureel en straffeloos racisme bij de politie. Aan de andere kant wordt racisme bij de politie te vaak geminimaliseerd. Els Rochette (one.brussels) pleit daarom voor een externe audit om klaarheid te scheppen. Zo’n objectieve analyse moet de basis vormen voor een cultuurverandering in de korpsen met een probleem. In de tussentijd moeten er sluitende procedures komen voor het melden en bestraffen van racisme.

Els Rochette (one.brussels): 

"De verdediging van onder andere sommige politiebonden dat het slechts gaat om een kleine groep rotte appels wordt steeds ongeloofwaardiger. De feiten spreken voor zich. Deze zomer kwam de besloten Facebookgroep Thin Blue Line aan het licht. De groep van 6.700 (oud-)agenten omschrijft jongeren met migratieachtergrond -als ongedierte, ratten of addergebroed. In de groep worden tips uitgewisseld over gewelddadige arrestatiemethodes. In juni diende een 71-jarig Duits Europarlementslid van Afrikaanse origine klacht omdat ze brutaal werd aangepakt toen ze de arrestatie van een zwarte jongen filmde. In september werd een Brusselse hoofdinspecteur veroordeeld tot zes maanden cel voor racistische gedragingen tegenover een familie van Afrikaanse origine. Dat zijn wel veel rotte appels op den duur.”

Els Rochette (one.brussels) roept daarom op tot een externe audit van alle 6 Brusselse politiekorpsen op het gebied van racisme en discriminatie. Die objectieve analyse moet de basis vormen voor een cultuurverandering in de korpsen met een probleem. In de tussentijd moeten er sluitende procedures komen voor het melden en bestraffen van racisme. Els Rochette (one.brussels):          

“Racisme door de politie heeft een zware impact. Niet enkel voor de rechtsreeks betrokkenen maar ook voor de hele stad. Hoeft het te verbazen dat sommige jongeren – zonder strafblad, niets fout gedaan – vluchten voor een politiecontrole, met alle gevolgen van dien? Waarom is er te weinig diversiteit – en dus herkenbaarheid – in de politiediensten?”

Eind 2020 stemde het Brussels Parlement in met een resolutie op initiatief van Els Rochette met een groot aantal aanbevelingen om de relatie tussen de politie en de Brusselaars te verbeteren: 

“We moeten het vertrouwen tussen politie en burger herstellen. Dat betekent de problemen onder ogen zien. We vragen een externe audit die de 6 politiekorpsen van Brussel doorlicht. Die audit kan getuigenissen verzamelen, procedures doorlichten en zo de basis vormen van een dialoog tussen alle partijen en een cultuurverandering in de korpsen met een probleem. De politie heeft een gigantische voorbeeldfunctie in een stad als Brussel. Er moet nultolerantie zijn voor racisme en discriminatie in en door de korpsen. In de tussentijd vragen we ook dat de klachtenprocedures transparanter en onafhankelijker worden en dat er sluitende sancties komen voor wangedrag.“

In het Brussels Parlement zal Els Rochette (one.brussels) er bij minister-president Vervoort op aandringen om in samenspraak met de politiezones en de 19 burgemeesters, om een externe audit tot stand te brengen. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel