'Schoolmaaltijden moeten goedkoper, niet duurder'

Door stijging grondstofprijzen lopen nog meer kinderen risico op honger op school

Het Gemeenschapsonderwijs in Brussel verhoogt de prijs van schoolmaaltijden met 10%. De reden is de stijgende grondstofprijzen. Maar volgens Fouad Ahidar moeten we net zorgen dat kinderen in armoede kosteloos gezond eten krijgen op school. Ahidar ondervroeg de verschillende bevoegde ministers en komt tot de conclusie dat er nog te weinig te versnipperd wordt geïnvesteerd in de duizenden Brusselse kinderen die door honger moeilijker kunnen opletten of plezier maken. Dat terwijl in andere landen en steden een gratis gezonde maaltijd als een basisrecht wordt gezien. Ahidar wil dat de Brusselse overheden tussenkomen zodat de stijging van de kosten voor schoolmaaltijden niet wordt doorgerekend naar de kwetsbare gezinnen. Tegelijk moet er eindelijk een echte strategie komen om de tienduizenden Brusselse kinderen in armoede een gratis gezonde maaltijd aan te bieden. Dat is geen onoverkomelijke kost maar net een investering in een eerlijke toekomst.

De voorbije maanden ondervroeg Fouad Ahidar verschillende Brusselse excellenties. Eerder al collegelid Gatz voor de rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vandaag in de commissie leefmilieu van het Brussels Parlement aan minister Maron voor de rol die het Brussels Gewest moet spelen. De strijd tegen voedselarmoede is – typisch Brussel – een zaak voor veel overheden. En net daar zit ook een deel van het probleem volgens Ahidar (one.brussels):  

"Elk bevoegdheidsniveau zegt dat ze het probleem niet alleen de baas kunnen en wijst naar elkaar. Alle begrip daarvoor maar dan verwacht ik samenwerking en bundeling van krachten. Maar vandaag is niemand op de hoogte van hoeveel Brusselse kinderen honger hebben op school. Niemand heeft zicht op wie wat doet en hoeveel kinderen en jongeren in armoede bereikt worden. Wat we wel weten is dat een kind met honger zich moeilijker kan ontwikkelen, opletten, plezier maken. Honger is een hypotheek op de toekomst. Wat we weten is dat 80.000 Brusselse schoolkinderen opgroeien in armoede. Wat we ook weten is dat de coronacrisis de situatie alleen maar erger heeft gemaakt. In België deden in 2021 elke maand gemiddeld 177.000 mensen in België een beroep op de voedselbanken. Velen van hen wonen in Brussel. Meer dan een verdubbeling op twintig jaar tijd. In coronajaar 2020 was er in Brussel een toename van maar liefst 16%. De huidige stijging van de prijs voor eten zal de nood enkel doen toenemen."

Ahidar erkent dat de verschillende niveaus vandaag wel degelijk initiatieven nemen. Maar alles bij elkaar geteld bereiken die nog steeds maar een fractie van de Brusselse kinderen in armoede. Het Brussels gewest bereikt bijvoorbeeld 10% van de 254.000 Brusselse leerlingen met haar Good Food programma. Dat initiatief is lovenswaardig maar focust vooral op duurzaamheid, en slechts deels op gratis fruit en groenten. De VGC geeft ook subsidies voor gratis fruit en maakte ruimte in een projectoproep, maar slechts enkele scholen tekenden in. In Vlaanderen heeft minister Ben Weyts laten weten dat tussenkomen in de prijs van schoolmaaltijden geen prioriteit is. De GGC zorgde voor extra middelen voor de OCMW’s voor de voedselbanken en samen met de Cocof was er vorig jaar een projectoproep van 1 miljoen euro. Sommige Brusselse gemeenten investeren ook in betaalbare maaltijden.

Fouad Ahidar (one.brussels):  

"Het is goed dat de overheden het probleem erkennen. Maar de aanpak is nog veel te beperkt en te versnipperd. Veel scholen bieden nog geen maaltijden aan of enkel tegen een prijs die te hoog is voor veel gezinnen. Dat de kost voor schoolmaaltijden nu wordt doorgerekend naar de gezinnen is daar opnieuw een voorbeeld van. Wij pleiten voor een duidelijk doel: een gratis gezonde maaltijd voor elk kind in armoede. Natuurlijk is dat een grote financiële en logistieke inspanning. Voor het Nederlandstalig onderwijs zou dat voor de kwetsbare leerlingen op 5 miljoen euro per jaar komen. Maar meer dan een kost is dit een investering in een eerlijke toekomt voor elk kind. Het is aan de Brusselse overheden om hier samen een prioriteit van te maken, met zeker voldoende ondersteuning voor de scholen. De stad Antwerpen budgetteert 40 miljoen euro om gezonde betaalbare maaltijden te voorzien voor de 65.000 kinderen in het basisonderwijs. In Engeland veroorzaakte de stervoetballer Marcus Rashford een politieke storm met zijn pleidooi om het recht op gratis schoollunches uit te breiden. In Finland is een gratis gezonde maaltijd op school al lang de norm. Brussel mag niet achterblijven. In de hoofdstad van Europa mag geen enkel kind met honger op de schoolbanken zitten."

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel