'Schrappen parkeerplaatsen vordert te langzaam'

Vermindering parkeerplaatsen loopt achter op schema en park-sharingprojecten komen moeilijk van de grond

In het Brussels regeerakkoord staat de doelstelling om tegen 2030 in totaal 65.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg te schrappen. Een geleidelijk proces dat om op schema te blijven een vermindering van gemiddeld 6500 plaatsen per jaar vraagt. Hilde Sabbe (one.brussels) vroeg aan Minister Elke Van den Brandt via een schriftelijke vraag naar een stand van zaken. Daaruit blijkt dat er tot nu toe deze legislatuur nog maar 1.204 parkeerplaatsen in het Brussels gewest werden geschrapt en de concrete resultaten achterblijven. 

Bovengrondse parkeerplaatsen nemen veel ruimte in beslag. Uit het antwoord van Minister Van den Brandt blijkt dat 70% van de openbare ruimte in Brussel is gereserveerd voor auto's, ook al heeft amper 53% van de Brusselse huishoudens geen eigen auto en neemt het aantal autobezitters jaarlijks af. In vergelijking met andere Europese hoofdsteden heeft Brussel veel 'on street' parkeerplaatsen: het zijn er momenteel 265.000 plaatsen voor 1,1 miljoen inwoners. Ter vergelijking: in Parijs zijn er 120.000 'on street' parkeerlaatsen voor 2,2 miljoen inwoners. 

Tegelijk staan er veel overdekte privéparkings leeg. Brussel beschikt over een reserve aan 'off street' parkeerplaatsen, die de vraag ver overtreft: volgens de laatste schattingen van Parking.Brussels zijn er momenteel meer dan 700.000 parkeerplaatsen beschikbaar. Die zouden efficiënter benut moeten worden.

Een afname van het aantal geparkeerde auto's op straat heeft veel voordelen en opent nieuwe perspectieven voor verbetering van de openbare ruimte, luchtkwaliteit en leefbaarheid in onze wijken. Denk hierbij aan het plaatsen van fietsboxen, het planten van bomen en het ontharden van de grond.  

Het proces van het schrappen van parkeerplaatsen gaat echter moeizaam. Zo werden in het kader van de plaatsing van fietsbeugels, mede door inspanningen uit de vorige legislatuur, 1.204 parkeerplaatsen verwijderd. Lang niet voldoende om aan de gewenste 6.500 plaatsen per jaar te komen. Daarnaast werden er ook parkeerplaatsen gechrapt voor de aanleg van tijdelijke COVID-fietspaden, zoals aan Beliard en Sylvain Dupuis. Brussel Mobiliteit blijkt echter geen specifiek tijdschema te hebben voor het verwijderen van parkeerplaatsen, aangezien dit project per project gebeurt.

Hilde Sabbe (one.brussels):

“Op dit moment wordt er een groot deel van het Brusselse straatbeeld bepaald door geparkeerde auto's. Dat terwijl we de schaarse publieke ruimte nodig hebben voor andere doeleinden. Denk aan een buslaan, een fietspad een breder troittoir of meer groen en bomen langs de weg. Vandaar het doel van deze regering om een groot aantal parkeerplaatsen te schrappen. Helaas blijkt het erg moeilijk om het aantal van 6.500 parkeerplaatsen per jaar te halen. Het tempo moet omhoog en het is nodig om meer planmatig te werk te gaan. Niet alleen project voor project, maar kijkend naar het hele gewest.” 

Vaak eisen buurtbewoners dat zij gecompenseerd worden voor het schrappen van bovengrondse parkeerplaatsen. Want wie een wagen heeft, wil nog altijd kunnen parkeren. Het Gewest wil daarom een deel van de geschrapte parkeerplaatsen compenseren aan de hand van park-sharing: beschikbare parkings bij bedrijven, commerciële centra, scholen en privéterreinen die na de werkuren leegstaan, beter benutten. Daarvoor worden studies uitgevoerd. Twaalf studies rond parksharing zijn afgerond, acht zijn er in de maak.

Voor drie locaties hoopt parking.brussels de onderhandelingen in 2021 te kunnen afronden. Verder is er ook al gezocht naar nieuwe locaties: 35 locaties komen in aanmerking als parking voor de voertuigen van pendelaars en 54 locaties als parking voor de voertuigen van bewoners van de stad. Een grondige prospectie van deze locaties moet nog worden georganiseerd. Concrete resultaten zijn er nog niet en het is ook niet duidelijk tegen wanneer deze er zullen zijn.

Agentschap parking.brussels heeft zich tot doel gesteld om elk jaar minimaal 2 projecten (of 200 plaatsen) te ontwikkelen en minimaal 5 studies te voeren. In Koekelberg is er al resultaat geboekt. In het project van VGC Comenius zijn er 80 plaatsen beschikbaar gemaakt voor omwonenden. 

Hilde Sabbe (one.brussels):

“Het bieden van alternatieven is niet altijd gemakkelijk en het blijkt dat park-sharing niet makkelijk valt te realiseren. Het zoeken van locaties, het onderhandelen met de eigenaars van leegstaande parkings, het betrekken van buurtbewoners en de gemeenten, het vraagt allemaal veel tijd. We mogen daarbij niet vergeten dat parkeren in Brussel eigenlijk heel goedkoop is vergeleken met andere hoofdsteden. In Amsterdam of Parijs zorgen de duurdere tarieven voor minder wagens in de stad. Goedkope parkeerplaatsen op straat trekken meer wagens aan. Een tweede parkeerkaart per huishouden is vaak niet veel duurder dan de eerste. Dit staat haaks op de ambitie uit het regeerakkoord om het aantal geparkeerde wagens in het straatbeeld terug te brengen.” 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel