Te weinig Nederlands in Brusselse vaccinatiecentra

Te weinig Nederlands in Brusselse vaccinatiecentra

Els Rochette (one.brussels) beklemtoont belang meertalige dienstverlening wanneer gezondheid op het spel staat en vraagt duidelijke actie van bevoegd Nederlandstalig GGC-minister Elke Van den Brandt.

Sinds kort is het grootste vaccinatiecentrum in België geopend. Op de Heizel kunnen alle Brusselaars daar terecht voor een vaccinatie. Ondertussen waren er verschillende klachten over het gebrek aan Nederlandstalige medewerkers en informatie in de vaccinatiecentra. Onaanvaardbaar voor Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels). Ze eist snel beterschap met het oog op de brede uitrol van de vaccinatiecampagne.

“Nederlandstaligen die in Brussel wonen hebben doorgaans wat meer moeite om in hun taal bediend te worden. Dit kan als je een pintje bestelt op café, maar niet als je extra uitlegt vraagt over een vaccin dat je leven weleens zou kunnen redden.”

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Rochette wijst op de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die een cruciale rol heeft in Brussel. Het verbindt de twee taalgemeenschappen en zorgt ervoor dat de bijstand aan personen en alles rond gezondheidszorg voor alle Brusselaars minstens in de twee officiële talen gebeurt, namelijk Frans én Nederlands.


“We weten dat het in Brussel niet steeds evident is tweetalig personeel te vinden. Maar op z’n minst moet er steeds iemand aanwezig zijn die mensen in het Nederlands kan verder helpen, aan het onthaal en bij het verplegend personeel en de dokters. Deze campagne werd al lang voorbereid. Het is onbegrijpelijk dat hier onvoldoende aan gedacht wordt. Als mensen op hun meest kwetsbaar zijn – in de zorg, bij de politie,… - is tweetaligheid extra belangrijk. Wat ons betreft moet dat ook verder gaan en is meer dienstverlening in de vele andere Brusselse talen nodig.

Waar ligt het probleem?

Een paar dagen na de opening van het vaccinatiecentrum op de Heizel is gebleken dat deze te weinig Nederlandstalige of tweetalige medewerkers heeft om Brusselaars adequaat te kunnen bijstaan. Ook andere centra in Brussel kampen met dit tekort. 
 

“We vragen nu dat de twee bevoegde ministers, Alain Maron en Elke Van den Brandt actie ondernemen. De GGC-ministerposten zijn duobanen met een reden. Er is telkens een NL en een FR minister bevoegd, net omdat het belangrijk is een beleid te voeren dat er is voor de beide taalgemeenschappen. Mevrouw Van den Brandt kan hier als voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook op wegen. Het is alle hens aan dek, het hele Nederlandstalige netwerk – van lokale dienstencentra tot zelforganisaties – kunnen ingezet worden om zoveel mogelijk mensen zo vlot mogelijk toe te leiden naar de vaccinatiecentra én om te zorgen voor voldoende en duidelijke Nederlandstalige informatie en begeleiding.”

Els Rochette zal minister Van den Brandt hierover ondervragen in de RVG-raad op vrijdag.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel