‘Transparantie nodig over wat goed en fout ging in coronacrisisaanpak'

Brussels Parlement stelt een speciale coronacommissie in

Vandaag stemde het Brussels Parlement om een speciale commissie op te richten rond de aanpak van de Covid-19-pandemie door de Brusselse regering. Samen met de Brusselse meerderheidspartijen deed one.brussels het voorstel deze waarheidscommissie in te stellen, gericht op het trekken van lessen zodat Brussel beter voorbereid is op een volgende pandemie of tweede golf van coronabesmettingen. 

 

Voor Els Rochette (one.brussels) is het duidelijk dat een grondige analyse nodig is. Van hoe het is gelopen en wat er beter kon. Speciale aandacht zal er zijn voor de situatie in de rusthuizen, maar ook voor de dakloze Brusselaars voor wie de hulp maar langzaam op gang kwam. Daarnaast leek de coördinatie tussen het gewest en de verschillende gemeentes niet optimaal en was daardoor de communicatie naar Brusselaars niet altijd duidelijk. 

Els Rochette (one.brussels) tijdens het debat in het Brussels halfrond:

"We hebben de voorbije maanden een crisis van ongeziene omvang meegemaakt, waar we op het moment zelf moesten ingrijpen om de pandemie onder controle te krijgen. Ingrijpen in noodsituaties, vergt dat een hele keten in gang wordt gezet van zeer uiteenlopende actoren op het terrein om het probleem aan te pakken en in te dijken. Snel werd duidelijk dat niet al de schakels van die keten efficiënt op elkaar waren ingespeeld of dat er belangrijke schakels ontbraken. Uitzoeken waar het misgelopen is, is daarom heel belangrijk om lessen te trekken voor de toekomst."

De speciale coronacommissie zal in het najaar bijeengeroepen worden. Ministers en experts komen aan het woord over de aanpak van de COVID-19 pandemie. One.brussels is blij met de oprichting van deze speciale commissie, waar transparantie voorop staat. Het parlement moet een grondige analyse maken van het crisismanagement door de Brusselse regering en vooral welke voorbereidingen we moeten treffen voor een volgende uitbraak. 

Els Rochette (one.brussels):

"Er zijn in Brussel veel slachtoffers te betreuren: te veel mensen zijn overleden in de rusthuizen en in de ziekenhuizen. Iemand verliezen, en dan vaak niet eens goed afscheid kunnen nemen, dat is heel pijnlijk. Maar nu de verschillende getuigenissen naar boven komen van de mensonterende manier waarop sommige mensen gestorven zijn, is de schok nog groter. De verhalen tarten onze verbeelding. De coronapandemie heeft wonden geslagen in veel families. We zijn het aan hen, maar ook aan de zorgverleners die hun leven op het spel hebben gezet, verplicht om de aanpak tegen het licht te houden."

Naast een gezondheidscrisis is de coronacrisis ook een sociale crisis. De meest kwetsbaren werden het hardst getroffen door de lockdown.

Els Rochette (one.brussels):

"Gedurende de lockdown zijn er reeds veel debatten gevoerd. Ik was zelf behoorlijk kritisch over de aanpak ten aanzien van de meest kwetsbaren in ons Gewest : de daklozen. Zij werden in de eerste weken aan hun lot overgelaten en bleven op straat. Later is dat voor een groot stuk rechtgezet. Met de hulp van organisaties op het terrein en sommige gemeenten kwamen er 850 extra opvangplaatsen in hotels en andere opvangcentra bij. We willen bekijken of dat beter had gekund en hoe. Dezelfde vragen kunnen we stellen over de organisatie van de voedselbedeling ten aanzien van de duizenden mensen, die niet meer in hun onderhoud konden voorzien."

Andere vragen die al tijdens de lockdown op tafel lagen, betroffen de coördinatie tussen het gewest en de verschillende gemeentes en de communicatie over de verschillende covid-maatregelen. Onder andere over het al dan niet dragen van mondmaskers. Er moet gekeken worden hoe het Gewest dit efficiënter had kunnen aanpakken, zodat er voor al de Brusselaars duidelijkheid heerste. Want duidelijke en eenduidige communicatie kan levens redden.

Els Rochette (one.brussels):

"Het is belangrijk aan te stippen dat de speciale coronacommissie ook de verschillende good practices naar boven zal brengen en ons zal aantonen waar het goed liep, waar het Gewest efficiënt reageerde. En dat zijn voorbeelden die we naar de toekomst verder kunnen uitwerken en direct moeten inzetten als dit nodig is."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel