'Tweederde Brusselaars is voor contextualiseren van Leopold II standbeelden'

Uitkomsten enquête one.brussels naar koloniale symbolen

Hoe gaan we om met de koloniale geschiedenis van Brussel en de symbolen die daaraan herinneren in de publieke ruimte? Wat te doen met verwijzingen aan Leopold II, wiens naam onlosmakelijk verbonden is met de massamoorden die onder zijn regime plaatsvonden in Congo? Om de mening van de Brusselaars te peilen werd er een online enquête gelanceerd, die in korte tijd door 1.109 mensen werd ingevuld. Over het behouden, weghalen of vervangen van de standbeelden van Leopold II zijn de meningen sterk verdeeld. Wel is tweederde van de respondenten voor een contextualisering van de standbeelden.

De voorlopige resultaten van dit onderzoek beslaan de reacties die bij ons binnenkwamen tussen 16 juni en 28 juni. In deze periode hebben 1.109 mensen de enquête ingevuld. Hiervan is 70% woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 30% van de respondenten wonen in andere gemeentes in België en een verdwaalde reactie vanuit Nederland. Het onderzoek loopt nog door en mensen kunnen nog reageren. Uit de resultaten blijkt een significant verschil in de reacties van binnen Brussel en van buiten Brussel.

De meeste steun onder de respondenten blijkt er voor het contextualiseren van de standbeelden en koloniale symbolen. Onder de Brusselaars is 69% van de respondenten voor deze optie te vinden, van de respondenten buiten Brussel zelfs 73%. Dat er iets moet gebeuren om de standbeelden van Leopold II te voorzien een context, daarover lijkt een consensus te bestaan.

Over het behouden van de standbeelden is er onder Brusselaars een grote verdeeldheid, 50% van de respondenten uit Brussel is voor het behouden, 50% is tegen het behouden van de standbeelden. Waarin opvalt dat mensen een duidelijke uitgesproken mening hebben, want 4 op 10 is het er erg mee eens en
4 op 10 van de respondenten is het er erg niet mee eens. Van de respondenten buiten Brussel is er een grote voorkeur voor het behouden van standbeelden, 7 op 10 van de respondenten en zelfs een meerderheid van 57% het er erg mee eens dat de standbeelden moeten blijven.

Voor het verwijderen van de standbeelden is er ook onder de Brusselse reacties geen meerderheid te vinden.
In totaal is 77% van de respondenten uit Brussel tegen het weghalen. Van de deelnemers van buiten Brussel is 79% tegen het verwijderen, maar zie je dat de voorkeuren extremer zijn en 7 van de 10 respondenten het erg niet eens is met het weghalen.

Wat betreft het vergezellen of vervangen van de standbeelden door een monument van de dekolonisatie is onder de Brusselaars meer steun dan onder de niet Brusselaars. Van de respondenten uit Brussel is 57% tegen het vervangen of vergezellen. Buiten Brussel is er een duidelijke meerderheid van 74% tegen het vervangen of vergezellen.

Via de link https://www.one.decolonise.brussels/resultaten/ kunt u het rapport met resultaten downloaden. In bijlage vindt u een pdf-bestand van het rapport met de uitkomsten van de enquête.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel