'Uitvoeringsbesluiten zullen bepalen of het nieuwe taxiplan echt een succes wordt'

Na 27 jaar heeft Brussel eindelijk nieuwe taxiwetgeving

Vandaag keurde het Brussels parlement een nieuwe taxi-ordonnantie goed. Daarmee komen er eindelijk eigentijdse regels voor de taxisector. Dat is nodig, want naast de traditionele standplaatstaxi’s rijden er vandaag ook veel straattaxi's rond in Brussel die gebruik maken van online applicaties. In de vorige legislatuur deed toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet (one.brussels) reeds een voorstel om de regelgeving van de sector te moderniseren. Het dossier kwam toen in een impasse terecht, waardoor we maar liefst 6 jaar tijd verloren hebben. Nochtans zijn veel elementen en principes van het taxiplan dat vandaag goedgekeurd werd, rechtstreeks overgenomen uit het voorstel van Pascal Smet. 

Ondanks het lange proces, is one.brussels vooral blij dat de nieuwe taxi-ordonnantie eindelijk een feit is. En dat zowel de traditionele taxisector als de chauffeurs die rijden via een applicatie nu een evenwaardige plek in Brussel krijgen. 

Toch zijn er veel belangrijke details die nog niet in de ordonnantie zijn opgenomen. Deze worden pas binnenkort in een uitvoeringsbesluit vastgelegd. Het zullen deze uitvoeringsbesluiten zijn die bepalend zijn voor de kwaliteit van het nieuwe taxiplan. Daarom wees parlementslid Els Rochette (one.brussels) vandaag tijdens de plenaire nogmaals op het belang ervan:

“We kijken met spanning uit naar de uitvoeringsbesluiten, waar er nog veel belangrijke knopen zullen moeten worden doorgehakt. Haalbare cursussen, vereenvoudigde procedures voor chauffeurs met een Waalse of Vlaamse licentie, het aantal toegelaten taxi’s in Brussel en duidelijke tarieven zijn slechts enkele van de cruciale punten die in die uitvoeringsbesluiten absoluut aangepakt moeten worden."

Haalbare cursussen

Zo zijn taxi’s, naast een belangrijk vervoersmiddel, ook een grote kans voor de tewerkstelling in ons gewest. Zeker voor nieuwkomers en mensen met een lage scholingsgraad. De examens voor nieuwe chauffeurs moeten daarop voorzien zijn. Els Rochette (one.brussels):

“De taalvereisten zijn vandaag voor veel mensen onhaalbaar en ook de cursus studeren in het Frans of Nederlands is niet evident. Verder kunnen we niet verlangen dat chauffeurs nog de volledige kaart van Brussel en het stratenplan van buiten kennen. Met alle hedendaagse technologieën, is dat niet meer van deze tijd.”

Chauffeurs met Vlaamse en Waalse licenties 

Chauffeurs die al in het bezit zijn van een Vlaamse of een Waalse licentie, maar in Brussel rijden, moeten makkelijk en snel kunnen overschakelen naar een Brusselse vergunning. Via vereenvoudigde procedures moeten we ervoor zorgen dat hun know how niet verloren gaat, want Brussel heeft deze chauffeurs hard nodig om alle Brusselaars en bezoekers vlot naar hun bestemming te brengen. 

Nee tegen discriminatie van LGBTQI+-reizigers

Wat de veiligheid van gebruikers betreft wordt de lijst van de zedelijkheidsvoorwaarden waar chauffeurs aan moeten voldoen uitgebreid. Een veroordeling van seksisme, discriminatie, racisme en xenofobie wordt toegevoegd en is een heel goede zaak. In de commissie vroeg Els Rochette (one.brussels) expliciet om ook de discriminatie ten op zichte van LGTBQI+-personen toe te voegen aan die voorwaarden.  

“Transpersonen of homo -en lesbische koppels voelen zich vaak niet welkom in de taxi’s. Ik heb begrepen dat dit kan toegevoegd worden, van zodra de wetgeving hierover ook veranderd is.

De gebruiker moet centraal staan 

De uitvoeringsbesluiten zullen dus zeer bepalend zijn. De komende maanden zal daar uitgebreid op verder gewerkt worden, zodat de regelgeving voor alle chauffeurs eerlijker wordt en de dienstverlening aan de reiziger kwaliteitsvoller. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel