“Unieke kans om van het hart van Elsene één groot park te maken gemist”

“Unieke kans om van het hart van Elsene één groot park te maken gemist”

Vooruit Elsene is teleurgesteld over het nieuwe mobiliteitsplan dat de Gemeente Elsene voorstelde.

Gisterenavond stelden Elsense Burgemeester Doulkeris (Ecolo-Groen) en schepen voor Mobiliteit Yves Rouyet (Ecolo-Groen) het nieuwe circulatieplan voor in de omgeving van het Flageyplein. Van de mooie ambitie om van de volledige omgeving een autoluwe wijk te maken met veel plaats voor voetgangers, fietsers en natuur blijft nauwelijks iets overeind. Vooruit vreest dat de Gemeente Elsene vandaag een unieke kans mist om in het hart van Elsene één groot park te maken.

Reeds in 2020 lanceerde one.brussels-Vooruit het voorstel om een aantal straten in de omgeving van de vijvers van Elsene autovrij te maken en te vervangen door een groene ruimte. Hierdoor kan een groot park ontstaan dat van aan het Flageyplein tot aan de abdij van ter Kameren loopt. Van deze ambitie is echter niets terug te vinden in het nieuwe mobiliteitsplan. Een unieke gemiste kans om een nieuw lineair park te creëren in Brussel.

In juni vorig jaar riep Vooruit de Elsense schepen van Mobiliteit Yves Rouyet (Ecolo-Groen) reeds op om het toen voorgestelde plannen een ambitie- en kwaliteitsinjectie te geven. Dat deze ambities nu verder worden gedecimeerd leidt tot veel ongenoegen bij de Elsenaren die wel willen dat het vooruit gaat qua kwalitatieve openbare ruimte. Veel van de aanhangers van Vooruit in Elsene hebben een internationale achtergrond en zien van het ambitieniveau en het tempo waarmee hun thuissteden momenteel veranderen weinig terug in Elsene. Voorzitter van Vooruit Elsene Gerard Oosterwijk, die zelf in Nederland opgroeide, formuleert het als volgt:

“Dat deze Ecolo-Groen burgemeester en de Ecolo-Groen schepen van mobiliteit hun plannen intrekken alvorens er is begonnen, toont mij hun niveau van ambitie met Elsene. Zet dat naast de vorige legislatuur waarin we de Elsene steenweg autoluw maakten en het Fernand Cocqplein een totale make-over kreeg. Het vergt moed en daadkracht om het leven in onze stad te verbeteren.”

Met de nieuwe plannen verbetert de situatie in de omgeving van het Flageyplein hoegenaamd niet. Het transitverkeer wordt niet aan banden gelegd en er blijven tal onveilige situaties voor voetgangers en fietsers bestaan. De voorziene verkeersfilter wordt er geschrapt. De auto blijft centraal staan in het plan.

Gerard Oosterwijk (Vooruit):

‘Het Flageyplein is het kloppend hart van Elsene, maar blijft voorlopig een rondpunt voor auto’s. Elke ochtend en avond is er een verkeersinfarct en ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. De nieuwe mobiliteitsplannen hadden een impuls moeten zijn voor dit gebied waar veel Brusselaars komen om te ontspannen aan de vijvers, naar de markt te gaan of iets te drinken op het terras.’

 

 

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel