'Verstoorde relatie tussen burger en politie. We moeten praten’

Vertrouwen tussen politie en Brusselaars: vier thematische commissies dit najaar in het Brussels Parlement

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal zich na de zomer buigen over de 'relatie tussen burgers en politie in het Brussels Gewest'. Dat gebeurt op voorstel van one.brussels en daar werd vandaag toe besloten in de commissie Binnenlandse Zaken. Omdat ‘hoorzittingen’ als term nogal beladen is, vinden de vergaderingen plaats onder de noemer ‘thematische commissies’. Nog niet alle thema’s zijn vastgelegd, maar zeker is dat deze commissies plaatsvinden vanaf oktober dit jaar. De eerste sessie zal een overzicht van de stand van zaken moet geven en een tweede sessie gaat zich focussen op recrutering, opleiding en diversiteit van het politiekorps.

Els Rochette (one.brussels):

‘Tijdens de lockdown hoorde ik uit diverse hoeken getuigenissen over hardhandig optreden door de politie. Maar ook de politie zelf krijgt met geweld te maken. Als iedereen onder hoge druk staat, zoals tijdens de lockdown, escaleert het geweld snel. Toch waren er voor corona ook regelmatig incidenten. De problemen gaan al langer mee en zijn mogelijks van structurele aard. We moeten dat onderling uitspreken en de oorzaken uitspitten, om zo op zoek te gaan naar oplossingen. Het is heel belangrijk voor de goede sfeer in onze stad dat het vertrouwen tussen politie en burgers weer hersteld wordt. En de verschillende partijen aan het woord laten is hierbij een éérste cruciale stap.’

Om een constructieve en open dialoog op te starten zullen in de thematische commissies verschillende betrokkenen het woord krijgen: politie, burgers, middenveld en academici. De bedoeling is om de structurele oorzaken bloot te leggen van wantrouwen tussen burger en politie, om daar politiek gevolg aan te geven. 

De thematische commissies zullen plaatsvinden na het zomerreces van het parlement. Wie het woord krijgt, wordt begin september vastgelegd. 

Els Rochette (one.brussels):

'Het Brussels Parlement is de ideale plaats om tijd en ruimte te nemen om verschillende mensen aan het woord te laten.  In de eerste plaats wil ik zelf ook goed luisteren. Het doet me deugd om te kunnen bijdragen aan een open dialoog tussen burgers en de politie. Tijdens de bespreking vandaag in het parlement merkte ik dat mijn collega-parlementsleden dit vraagstuk ter harte nemen en er brede steun is voor ons voorstel.’ 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel