'Verwacht van deze regering dat ze niemand uit het oog verliest'

We moeten nu fundamenten leggen voor een Brussel na Corona. Een gezonde en sociale stad met ruimte voor elke Brusselaar.

Vandaag debatteert het Brussels parlement over de regeerverklaring van minister-president Vervoort. In zijn tussenkomst riep Foaud Ahidar (one.brussels) op om snel waar te maken op de plannen. Veel Brusselaars zijn in de problemen geraakt door de coronacrisis en zij kijken naar de regering voor een helpende hand. Zeker wat betreft meer sociale huurwoningen, het tegengaan van voedselarmoede en de groeiende kansenongelijkheid, zullen we deze regering afrekenen op haar realisaties. Het budget alloceren is een eerste stap, zorgen dat de steun snel en efficient bij Brusselaars terecht komt nog belangrijker.  

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Een paar maanden geleden dachten we het virus onder controle te hebben. Nu zitten we midden in een tweede golf.  Voor zelfmedelijden is er geen tijd. We hebben de plicht om keihard te werken en in een nieuwe realiteit nieuwe oplossingen te vinden."

Brussel werd ondertussen een donkerrode zone op de coronakaart met meer dan 1.300 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken. Het parlement is bezig om lessen te trekken uit de eerste golf, in de speciale COVID commissie, maar de situatie is zo nijpend dat er weinig ruimte is voor fouten. 

Naast een acute gezondheidscrisis voltrekt zich een sociaal drama in de stad. Fouad Ahidar (one.brussels):

"Bestaande problemen en ongelijkheden zijn snel erger geworden. Veel gezinnen komen niet rond met 75% loon van een tijdelijke werkeloosheidsuitkering. Alleenstaande ouders gaan kopje onder. Dat gaat niet enkel over minder verdienen en niet meer op reis kunnen gaan. In juli klopten 32.000 mensen die bij de voedselbank Brussel-Brabant. Brusselaars die honger hebben. Een kwart meer dan vorig jaar, in dit rijke gewest. Net zoals veel Brusselaars help ik elk weekend met het verdelen van voedselpakketten. Ik word overspoeld door aanvragen."

De regering ondenam vele acties sinds maart om de crisis te bestrijden. Er kwamen extra middelen en premies, voor de cultuursector en kleine ondernemers. Een moratorium op uithuiszettingen en laptops voor leerlingen om te zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen uit de boot vielen. Fouad Ahidar (one.brussels):

"De huidige tweede golf dwingt ons nog eens alles uit de kast te halen. Om ervoor te zorgen dat de scholen kunnen openblijven. Om een faillissementengolf te vermijden. Om mensen te beschermen tegen extreme armoede. Het is geen geheim dat de impact op het budget van Brussel groot is. We zitten diep in het rood. In een tijd als deze is onze keuze: blijven investeren. Ik verwacht van deze regering dat ze niemand uit het oog verliest."

Het gaat hierbij niet alleen om het alloceren van budgetten, maar ook om een efficiente uitvoering. De steun moet snel bij de Brusselaars terecht komen, niet altijd evident in de bestuurlijke kluwen die het Brussels gewest vormen. Een onderwerp waarop de regering haar ambities moet behouden, is de sociale woningbouw. Al koelt de Brusselse economie af, de huizenmarkt oververhit verder. Fouad Ahidar (one.brussels): 

"Méér goede betaalbare sociale woningen vormen een noodzakelijk vangnet aan de onderkant van de woningmarkt. Om te voorkomen dat mensen Brussel moeten verlaten of erger nog, op straat belanden. De regering moet alles op alles zetten opdat de vele projecten ook echt gebouwd worden. Het budget is er, nu nog de bakstenen. Op straat leven, dat mag niemand overkomen. Toch is ook dat een Brusselse realiteit en corona heeft de situatie van thuislozen verergerd. Cafés waar men naar het toilet kon, zijn dicht. Publieke toiletten zijn er veel te weinig. Een avondklok is ingesteld. Waar moeten de daklozen 's nachts heen?"

Ondanks de ongekende uitdaging om Brussel goed door deze crisis te loodsen, is Fouad Ahidar (one.brussels) hoopvol voor de toekomst:

"Corona zal ons allemaal veranderen en zal ook Brussel veranderen. Een stad waar we de ruimte eerlijker verdelen. Tussen mensen met en zonder auto. Tussen mensen met en zonder tuin. Een Brussel waar we geen enkele vorm van armoede tolereren. Geen voedselarmoede. Geen ‘werkende armen’. Een Brussel dat weer beseft dat onze gezondheid ons hoogste goed is. Ons zorgpersoneel verdient loon naar werken. Ik geloof erin: Brussel zal als een feniks uit haar as verrijzen. Als een betere stad. Rechtvaardig. Sociaal. Zorgzaam. Gezond."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel