Vlaanderen mag allerjongste Brusselaars niet in de steek laten.

Vlaanderen mag allerjongste Brusselaars niet in de steek laten.

In de plenaire vergadering van de RVG (Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) stelde Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels) een vraag aan collegevoorzitter Elke Van den Brandt over de dreigende sluiting van de consultatiebureaus van Kind & Gezin in Brussel.

Nieuwe Vlaamse regels
De erkenning van 10 van de 19 consultatiebureaus in Brussel staat op de helling. De nieuwe Vlaamse regelgeving wil een schaalvergroting. Maar dat botst op de Brusselse realiteit waar 19 bureaus niet genoeg is voor een laagdrempelig aanbod dicht bij de gezinnen. Sommige bureaus voldoen voor Vlaanderen dan weer niet aan het aantal gevraagde consultatie uren. Dit ligt niet aan een gebrek aan ondersteuningsnood. Maar het  zegt eerder iets over de nood om meer in te zetten op een goede doorverwijzing.

Het is goed dat Vlaanderen het bereik en de efficiëntie van de consultatiebureaus wil vergroten. Maar de sluiting van Brusselse consultatiebureaus is het foute antwoord. We hebben in Brussel absoluut een basisaanbod in het Nederlands nodig, voor al die gezinnen die vragen hebben over de opvoeding van hun kind, die in hun eigen taal uitleg willen over de fysieke en mentale ontwikkeling van hun kind, over vaccinaties. In Brussel groeit een op drie kinderen op in armoede. Voor die kwetsbare gezinnen is de ondersteuning van de consultatiebureaus des te belangrijker en moeten we die zo laagdrempelig mogelijk maken door een aanbod verspreid over de Brusselse wijken.  

Net nood aan breder aanbod
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zal aan minister Beke een overgangsperiode vragen. 

De Brusselse gezinnen mogen niet het slachtoffer worden van regels die geen rekening houden met het grootstedelijke, meertalige Brussel. De Vlaamse regering engageert zich een aanbod te voorzien voor 30% van de Brusselaars. Daar moet ze naar handelen. Ik vertrouw erop dat Vlaams minister Beke de consultatiebureaus niet wil sluiten en niet enkel uitstel verleent maar de regels herbekijkt op maat van Brussel. Om hun slagkracht te vergroten stellen we voor dat er net extra geïnvesteerd wordt in consultatiebureaus in de wijken én in een betere doorverwijzing naar de Nederlandstalige consultatiebureaus door zorgverleners, ziekenhuizen, … . 20% en meer van de Brusselse gezinnen gaat naar de Nederlandstalige kinderopvang en onderwijs. Hoe vroeger zij in aanraking komen met het Nederlandstalig netwerk, hoe beter.

Contacteer ons
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel