“Voorgesteld mobiliteitsplan in Elsene is gemiste kans om een groot park te creëren rond de vijvers en om een leefbare autoluwe wijk te creëren”

“Voorgesteld mobiliteitsplan in Elsene is gemiste kans om een groot park te creëren rond de vijvers en om een leefbare autoluwe wijk te creëren”

One.brussels - Vooruit Elsene reageert ontgoocheld op het voorgestelde mobiliteitsplan en vraagt de bevoegde schepen om de plannen een grondige kwaliteitsinjectie te geven

Volgens de lokale afdeling van one.brussels – Vooruit dreigt de gemeente Elsene een uitgelegen kans te missen om van de ruime omgeving van het Flageyplein een wijk op maat van mensen te maken, met een groot park rondom en tussen de vijvers van Elsene. De auto blijft centraal staan in het voorgestelde plan. Dit is niet alleen nadelig voor de inwoners, dit komt bovendien ook niet tegemoet aan de doelstellingen van het regionale mobiliteitsplan Good Move dat door de gemeente Elsene mee werd goedgekeurd. 

In aanloop van de verkiezingen lanceerde one.brussels het voorstel om een aantal straten in de omgeving van de vijvers van Elsene autovrij te maken en te vervangen door een groene ruimte. Hierdoor kan een groot park ontstaan dat van aan het Flageyplein tot aan de abdij van ter Kameren loopt. Van deze ambitie is echter niets terug te vinden in het mobiliteitsplan dat Elsense schepen van Mobiliteit Yves Rouyet (Ecolo) voorstelde. Zo is er in een voorgestelde plan nog steeds autoverkeer mogelijk op de Square du Souvenir en de Levantstraat. Een unieke gemiste kans om een nieuw lineair park te creëren in Brussel.

Gerard Oosterwijk (voorzitter Vooruit Elsene):

"Er wordt veel gepraat over het vergroenen van Brussel en het ontharden van de ondergrond, maar hier wordt een serieuze kans gemist. Dit is de plek waar je met het wegnemen van een aantal niet-essentiele wegen één grote groene ruimte kan maken. Een groot nieuw park. Het meerderheidsakkoord in Elsene voorziet om meerdere parken te creëren, dus het is onbegrijpelijk dat hier de auto boven vergroening wordt verkozen."

Bovendien is het plan ook niet ambities genoeg wat betreft het beperken van het gemotoriseerd transitverkeer binnen een wijk. Deze ambitie staat echter duidelijk verwoord in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat in 2016 onder Pascal Smet werd opgestart en finaal werd goedgekeurd in 2020. Alle Brusselse gemeentes, inclusief gemeente Elsene, schaarden zich achter het plan en haar ambities. Good Move geeft aan dat er in het “wijk-netwerk” geen ruimte meer is voor gemotoriseerd transitverkeer. Door het transitverkeer binnen de mazen niet aan banden te leggen vreest one.brussels onveilige situaties voor actieve weggebruikers en vertraagd openbaar vervoer tijdens de spitsuren.

Gerard Oosterwijk (voorzitter Vooruit Elsene):

"Geen van de wegen die nu de vijvers van Elsene doorkruisen werden in Good Move aangeduid als essentiële verbindingswegen. Toch worden deze behouden in het voorgestelde plan en daarmee ongewenst transitverkeer door de wijk aangemoedigd. Op een dag met mooi ziet het rond de vijvers zwart van de Brusselaars die zich komen ontspannen. Om te joggen, te wandelen of aan het water te zitten. Toch kiezen we ervoor om de groenruimte op te knippen met wegen waar auto's rijden."

Tot slot betreurt one.brussels – vooruit ook dat heel wat kleine, en vaak smalle, buurtstraten in het voorgestelde plan tweerichtingstraten blijven, zoals de Alphonse Hottatstraat, de Alfred Gironstraat en de Henri Marichalstraat. Deze smalle tweerichtingsstraten leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en hypothekeren ook een heraanleg van de straten met meer plaats voor bomen, voor banken en voor voetgangers en fietsers.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel