'Vooroordelen over afkomst en religie beïnvloeden vandaag nog steeds onderwijskansen'

Fouad Ahidar en Hilde Sabbe willen elke leerkracht in Brussel op diversiteitscursus

De gelekte grove evaluaties van studenten van de Erasmushogeschool tonen aan dat gelijke onderwijskansen nog steeds gedwarsboomd worden door vooroordelen. one.brussels vraagt daarom dat alle Brusselse lesgevers van bij het begin van hun carrière inzicht krijgen in de Brusselse diversiteit

Hilde Sabbe (one.brussels) ondervroeg vandaag Brussels collegelid voor onderwijs Sven Gatz over een gelekte evaluatie van studenten van de Erasmus Hogeschool. Daarin laten  docenten zich honend en kwetsend uit over hun studenten, en er lijkt ook sprake te zijn van racisme.Door verwijzingen naar 'geloof in de profeet' wordt op z’n minst de indruk gewekt dat vooroordelen een invloed hadden op de evaluatie. 

Voor Brusselse parlementsleden Hilde Sabbe en Fouad Ahidar moet dit voorval dienen als stevige reminder: vooroordelen over afkomst en religie staan nog te vaak gelijke onderwijskansen in de weg. De docenten in kwestie worden nu doorverwezen naar het nieuwe Hannah Arendt-instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

Ahidar en Sabbe stellen voor de logica om te draaien:  iedereen die in Brussel lesgeeft moet standaard een vorming krijgen over diversiteit en antidiscriminatie. Zo’n vorming helpt de lesgevers de stad en hun studenten beter te begrijpen en vooroordelen en discriminatie bij henzelf en anderen te voorkomen en te herkennen. Fouad Ahidar (one.brussels):

"Er is structurele actie nodig tegen dit soort vooroordelen en veel flagrantere vormen van discriminatie die nog te vaak achter gesloten deuren een objectieve beoordeling van studenten in de weg staan. Onderwijs is helaas nog niet de grote gelijkmaker. Vooroordelen, zeker ook over religie en afkomst, hebben een impact op onderwijskansen. Jongeren met een migratie-achtergrond hebben vandaag een lager dan gemiddeld opleidingsniveau. Het is essentieel dat zij vertrouwen hebben in de instellingen die mee hun toekomst bepalen. De strijd tegen discriminatie is dus ook in het onderwijs nog niet gestreden.

Daarom vragen Sabbe en Ahidar dat iedereen die in Brussel lesgeeft standaard een vorming krijgt over diversiteit en anti-discriminatie. Hilde Sabbe (one.brussels): 

"In dit voorval stuurt de hogeschool de docenten op een begeleidingstraject naar het Hannah Arendt Instituut. Een goede zaak maar we zouden preventief moeten werken in plaats van na de feiten. Uiteraard gaat de meerderheid van lesgevers zonder vooroordelen te werk. Maar iedereen heeft baat bij meer inzicht in de complexe diversiteit in Brussel en de dynamieken achter vooroordelen en discriminatie. In elke lerarenopleiding moet een vorming komen over diversiteit en anti-discriminatie. In de tussentijd willen we dat in Brussel zo’n vorming aangeboden wordt aan iedereen die vandaag in Brussel lesgeeft, of het nu in het lager, secundair of hoger onderwijs is."

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel