“Voorrangsregels voor het Brussels onderwijs zijn louter symboolpolitiek”

Vlaams Parlement stemt in met het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het Vlaams onderwijs

De Vlaamse Regering wil de voorrangsregels optrekken voor inschrijvingen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs. “Louter symboolpolitiek,” zegt Vlaams parlementslid voor Brussel Hannelore Goeman (Vooruit). “We moeten vooral de capaciteit uitbreiden en het grote lerarentekort in Brussel oplossen.”

In het Vlaams Parlement werd vanmiddag het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het Vlaams onderwijs in Brussel besproken en goedgekeurd. Het gaat hier specifiek over de nieuwe voorrangsregels om zich in te schrijven in Brusselse Nederlandstalige scholen.

Fractieleider in het Vlaams Parlement voor Vooruit Hannelore Goeman reageert teleurgesteld en vindt de nieuwe voorrangsregels vooral grote symboolpolitiek:

“We moeten Nederlandstalige ouders niks wijsmaken: de nieuwe voorrangsregels zijn geen échte oplossing voor al die ouders die vandaag geen plaats vinden in de school van hun keuze zoals de minister beweert. Het overgrote deel van de Nederlandstalige scholen in Brussel bereiken vandaag niet eens aan het voorrangspercentage van 55%  voor hun vrije plaatsen omdat zich niet genoeg Nederlandstaligen aanmelden.”

Het decreet bepaalt dat de voorrang voor Nederlandstaligen wordt opgetrokken van 55 procent van de capaciteit naar 65 procent. Leerlingen die al 9 jaar in het Nederlands naar een Brusselse basisschool gingen, krijgen ook voorrang. Daarnaast worden voor alle Vlaamse scholen, en zodoende ook voor de Brusselse scholen, de dubbele contingentering afgeschaft. Die garandeerde een sociale mix in alle scholen. Hannelore Goeman (Vooruit):

“De combinatie van dit nieuwe voorrangspercentage en het afschaffen van de dubbele contigentering gaat bepaalde problemen net alleen maar groter maken en zorgen voor een nog grotere kloof tussen scholen met veel Nederlandstalige leerlingen die het thuis goed hebben en scholen met veel kinderen uit kwetsbare gezinnen wiens ouders geen Nederlands spreken.”

Ondertussen kampen de Nederlandstalige scholen in Brussel met grote uitdagingen alsdus Goeman:  

“De échte oplossing is blijven investeren in bijkomende plaatsen, daar moet Minister Weyts nog meer inspanningen leveren. Maar met enkel stenen gaan we er niet geraken. We hebben vandaag de dag een gigantisch lerarentekort in de hoofdstad dat dringend moet aangepakt worden. Hiervoor moeten er specifieke maatregelen worden genomen voor Brussel.”

Anderzijds mogen we niet blind zijn voor het fenomeen dat veel Nederlandstalige ouders hun kinderen naar dezelfde populaire scholen willen sturen. Hierdoor wordt de capaciteitsdruk op die specifieke scholen enorm groot. Hannelore Goeman (Vooruit):

“Van die perceptie moeten we af. We moeten ervoor zorgen dat alle Nederlandstalige scholen in Brussel een goede reputatie krijgen door extra te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Met sterke Brusselse scholen en leerkrachten kunnen we er voor zorgen dat onze ketjes gewapend zijn voor de toekomst.”

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel