'Waar is de urgentie bij minister Maron?'

Weinig antwoorden tijdens het actualiteitsdebat over energie

De energiecrisis ligt nog lang niet achter ons. Integendeel, de situatie is zeer ernstig. Daarom vond vandaag een actualiteitsdebat plaats in het Brussels parlement, waarbij minister Maron ondervraagd werd over zijn plannen, maar concrete antwoorden bleven uit.

Hoewel we al eind september zijn, wacht het parlement nog steeds op de plannen van minister Maron. Vooralsnog werd er geen diepgaand debat georganiseerd over de energiecrisis, noch een noodplan voorgesteld door de minister.  

Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels):

“Vorig jaar kwam de commissie Sociaal Beleid en Gezondheid al samen in augustus, omdat we middenin de COVID-crisis zaten. Deze energiecrisis is minstens even erg voor de Brusselaars, maar toch komt onze commissie overmorgen pas voor het eerst  opnieuw samen, op 22 (!) september”

Het Gewest heeft nog veel ruimte om maatregels te treffen op gebied van sociale steun, renovatie en isolatie van woningen en andere energiebesparende maatregelen. Een horizontale aanpak is daarbij essentieel, maar voorlopig blijft actie uit. Zelfs over de communicatiecampagne die in september van start zou moeten gaan, is vandaag geen duidelijkheid.  

Els Rochette (one.brussels): 

“Minister Maron kondigde begin juli een communicatie- en informatiecampagne aan, gericht op de Brusselaars die nood hebben aan extra steun, maar niet vertrouwd zijn met het OCMW. Dat gaat over werkende mensen. Waar blijft de campagne?”

Tot slot werden er ook geen antwoorden gegeven op de vragen rond de OCMW’s: hoeveel van de 20 miljoen euro extra steun werd tot op heden uitgekeerd en hoe werd het besteed? Tot op heden is daar niets over bekend gemaakt door minister Maron. 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel