'We hebben het over miljoenen, maar er zijn veel Brusselaars met nog geen 100 euro op overschot'

one.brussels wil dat in de begroting meer geld direct ten goede van de Brusselaar komt

Vandaag werd de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besproken in het Brussels Parlement. Namens one.brussels sprak fractievoorzitter Fouad Ahidar zijn zorg uit dat veel Brusselaars in de armoede zullen belanden door de exploderende energieprijzen. Hij roept de Brusselse Regering om te zorgen dat het geld zo veel mogelijk direct bij de Brusselaar terecht komt en niet wordt verspild aan de inefficiente stadsstructuur. 

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Deze begrotingsbespreking in het parlement is een debat over miljoenen en miljarden, in een tijd waarin veel Brusselse gezinnen geen 100 euro op overschot hebben. Ons gewest blijft veel te ongelijk: we zijn de vijfde rijkste regio van Europa maar 40% van de brusselaars leeft in of op de rand van de armoede. Onaanvaardbaar! En bovenop de coronacrisis komt nu een energiecrisis. Modale gezinnen zullen tot 2000 euro extra moeten betalen. Is brussel klaar om hen te helpen? "

Door bijna twee jaar vol crisismanagement tegen de effecten van de coronapandemie, is de tijd voorbij gevlogen. Daarom waarschuwt Fouad Ahidar (one.brussels) dat er weinig tijd over is om tastbare resultaten te behalen voor de Brusselaars: 

"De legislatuur is half weg. De prioriteiten van de Brusselse regering zitten juist, nu is het tijd voor de resultaten: hulp voor alle daklozen, meer fietspaden, schonere lucht, properdere straten, meer mensen met een  sociale woning of een huurtoelage, boetes voor leegstand en jobs voor onze jongeren."

Zoals bekend kampt het Brussels Gewest met een groot begrotingstekort, wat ons dwingt om te kijken naar zowel besparingen als nieuwe inkomsten. Voor one.brussels is de focus duidelijk, aldus Fouad Ahidar:

"De financiën van Brussel zien er niet best uit. Daarom moeten we elke euro omdraaien. Hoe? Door het geld te halen waar het zit. Bij de profiteurs die woningen leeg laten staan om winst te maken. Door Brussel efficiënt als 1 stadsgewest te besturen en de vele onnodige postjes af te schaffen, kunnen we miljoenen uitsparen. Brussel dreigt in een perfecte storm terecht te komen: de coronacrisis, de energiecrisis, financiën in het rood. In 2022 is het alle hens aan dek. Wij zullen erop toezien dat iedereen aan boord blijft. 2022 is het jaar van de waarheid voor Brussel."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel