'We hoeven toch niet te wachten op klachten voor we praktijktesten uitvoeren?'

Ondanks wettelijk kader nog geen enkele praktijktest huurmarkt in Brussel

In de strijd tegen racisme zijn concrete oplossingen nodig. Een bewezen aanpak tegen discriminatie op de huurmarkt is de praktijktest. Het Vlaams parlement discussieert op dit moment over de invoering van zo’n test. Brussel heeft ze vorig jaar al ingevoerd. De wet werd van kracht op 1 september 2019. Alleen is er sindsdien nog geen enkele praktijktest uitgevoerd. Het lijkt erop dat de overheid wacht op klachten van huurders vooraleer met praktijktesten te beginnen. Toch is het vandaag al mogelijk verhuurders aan een praktijktest te onderwerpen. one.brussels vindt dat Brussel niet meer mag wachten maar proactief moet optreden, met steekproeven. Fouad Ahidar (one.brussels) ondervraagt vandaag de Brusselse regering.

Tijdens de vorige legislatuur werd in Brussel een ordonnantie goedgekeurd die het mogelijk maakt discriminatie van huurders o.a. op basis van leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid of etnische achtergrond te controleren via praktijktests én zulke discriminatie ook te beboeten. Vandaag blijkt dat er géén enkele praktijktest is uitgevoerd sinds september 2019. De ordonnantie dreigt dode letter te blijven.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Discriminatie op de Brusselse huurmarkt treft veel mensen. Naast etnische afkomst, zijn ook eenoudergezinnen, werklozen en holebi’s regelmatig slachtoffer van een ongefundeerde achterstelling. Zo zeggen 42% van de huurders uit etnisch-culturele minderheden en 61% van de werkloze huurders slachtoffer te zijn van discriminatie op de huurmarkt."

De Brusselse regering moet optreden, proactief. Het is niet nodig te wachten tot huurders met klachten komen. Steekproeven via praktijktesten zouden veel informatie opleveren, maar ook aan verhuurders duidelijk maken dat ze wel degelijk worden gecontroleerd, dat ze op termijn boetes kunnen krijgen en dat ze hun gedrag moeten aanpassen. Vandaag gaan verhuurders gewoon hun gang.

Fouad Ahidar (one.brussels):

"De getuigenissen over discriminatie op de huurmarkt zijn talrijk. We moeten optreden. Ik pleit al lang voor de invoering van praktijktests. De wettelijke basis is er: we kunnen verhuurders controleren bij een vermoeden van discriminatie ten aanzien van kandidaathuurders. Met de praktijktests hebben een sterk instrument in handen. Dat de overheid nog geen actie heeft ondernomen is een verkeerd signaal. Een verhuurder die discrimineert, hoeft niets te vrezen. Het is verboden, maar controle ontbreekt (dus doe maar op). Zo gaat er niets veranderen. We moeten de praktijktests effectief gebruiken. Waarop wachten we?"

Fouad Ahidar (one.brussels) vraagt aan staatssecretaris Ben Hamou wat zij gaat doen om de praktijktesten in de praktijk te brengen, of ze proactief gaat werken en hoeveel inspecteurs ze zal inschakelen.

Over one.brussels