'We komen op voor de gelijkheid mannen en vrouwen, zonder intersexe personen uit het oog te verliezen'

Brussels Parlement stemt in met ordonnantie over verplichte afwisseling mannelijke en vrouwelijke kandidaten op gewestelijke kieslijsten

Vandaag stemde het Brussels Parlement in met een ordonnantie die een afwisseling van mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de gewestelijke kieslijsten voorschrijft. Hierdoor moet de gendergelijkheid binnen het parlement nog verder toenemen na de volgende verkiezingen. Als mede-indiener van de ordonnantie zette Els Rochette (one.brussels) zich ervoor in dat ook met de rechten van transgender en intersexe personen wordt rekening gehouden binnen de wettekst. 

Els Rochette (one.brussels):

"Het is eigenlijk te betreuren dat we in het jaar 2020 een dergelijke ordonnantie moeten goedkeuren. Ook al zijn er de laatste jaren enorme stappen gezet in de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, en is dit parlement een goed voorbeeld, het blijft een uitdaging om een werkelijke gelijkheid te bekomen."

Als er dwingende regels worden gesteld over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dan mogen we de groep van intersexe personen niet vergeten. Els Rochette (one.brussels):

"Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is enorm belangrijk, en als we het daarover hebben, kunnen we niet uit het oog verliezen dat in ons land (en wereldwijd) naar schatting 5% van de bevolking transgender en/of intersekse personen zijn. Er is al een lange weg afgelegd, maar er is nog veel werk aan de winkel, met betrekking tot het bewustzijn van verschillende situaties van gender en/of geslacht. Het is zeer belangrijk om hun rechten te beschermen en ik ben dan ook heel blij dat deze groep expliciet benoemd wordt in deze ordonnantie."

Deze ordonnantie zal gepreciseerd moeten worden op het vlak van het recht van de personen om zelf hun gender te bepalen indien zij zichzelf niet beschouwen als behorend tot het mannelijke of het vrouwelijke gender. Een wijziging van het federale wettelijke kader met de erkenning van het niet-binaire karakter, naast het mannelijke en het vrouwelijke gender, is daarvoor noodzakelijk.

Ondertussen gaf de federale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne onlangs aan in zijn algemene beleidsnota, dat hij werk zal maken om genderneutraliteit in te voeren en niet-binaire burgers de mogelijkheid zal bieden om de genderidentificatie “X” te gebruiken. Vanaf het moment dat dit op federaal niveau gerealiseerd wordt, zullen we een aanpassing moeten doen aan deze ordonnantie.

Els Rochette (one.brussels):

"We blijven opkomen voor de gelijkheid mannen en vrouwen, zonder daarbij intersexe personen uit het oog te verliezen.  Het is belangrijk dat deze mensen geen obstakels mogen kennen om toegang te kunnen krijgen tot de kieslijsten. Daarom is dit een bijzondere en belangrijke ordonnantie voor ons." 

 

 

 

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel