‘We moeten lessen trekken uit de aanpak van de coronacrisis’

Els Rochette juicht de speciale coronacommissie in het Brussels Parlement toe

Samen met de Brusselse meerderheidspartijen heeft one.brussels het voorstel gedaan om een speciale commissie op te richten rond de aanpak van de Covid-19-pandemie door de Brusselse regering. Deze waarheidscommissie is erop gericht om lessen te trekken zodat Brussel beter voorbereid is op een volgende pandemie of tweede golf van coronabesmettingen. 

Els Rochette (one.brussels) is verheugd dat er een grondige analyse komt van hoe het is gelopen en wat er beter kon. Want in de rusthuizen, maar ook voor Brusselaars die op straat moeten overleven was de situatie bij momenten nijpend. Ook de coördinatie tussen het gewest en de verschillende gemeentes was niet optimaal. 

Els Rochette (one.brussels):

"Ondanks de alarmsignalen met de uitbraak van het COVID-19 virus in China en later in Italië, waren we totaal niet voorbereid op wat ging komen. Het was een crisis van ongeziene omvang. We moesten op het moment zelf ingrijpen om de pandemie onder controle te krijgen. Hebben we daarin juist gehandeld? Met deze waarheidscommissie zullen we in het parlement een grondige analyse maken van het crisismanagement door de Brusselse regering en welke voorbereidingen we moeten treffen voor een volgende uitbraak."

De speciale coronacommissie zal in het najaar bijeengeroepen worden. Ministers en experts komen aan het woord over de aanpak van de COVID-19 pandemie. De zittingen vinden plaats over een periode van een aantal maanden. Het doel is om tot een rapport te komen met aanbevelingen voor de regering.

Els Rochette (one.brussels):

"Al tijdens de lockdown zijn er veel debatten gevoerd. Ik was zelf behoorlijk kritisch over de aanpak ten aanzien van de daklozen. Zij werden in de eerste weken aan hun lot overgelaten en bleven op straat. Later is dat voor een groot stuk rechtgezet. Met de hulp van organisaties op het terrein en sommige gemeenten kwamen er 850 extra opvangplaatsen in hotels en andere opvangcentra bij. We gaan uitmaken of dat beter had gekund en hoe."

Niet te vergeten, er zijn ook doden gevallen. In totaal bezweken er ongeveer 1.500 mensen in het Brussels Gewest aan corona, waarvan naar schatting 70% uit de woonzorgcentra volgens Sciensano. 

Els Rochette (one.brussels):

"Er zijn in Brussel veel slachtoffers te betreuren: mensen zijn overleden in de rusthuizen, in de ziekenhuizen of zelfs thuis. Iemand verliezen, en dan vaak niet eens goed afscheid kunnen nemen, dat is heel pijnlijk. De coronapandemie heeft wonden geslagen in veel families. We zijn het aan hen, maar ook aan de zorgverleners die hun leven op het spel hebben gezet, verplicht om de aanpak tegen het licht te houden. Er was kritiek over de beschikbaarheid van mondmaskers en ander beschermingsmateriaal voor personeel. Wat had het Brussels gewest beter kunnen doen? Wij willen het weten, net als zij die zijn getroffen door het virus."

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel