'We moeten nu terugkijken om bij een volgende uitbraak klaar te staan’

Brussels Parlement stemt in met bijzondere coronacommissie

Vandaag heeft het Brussels Parlement een bijzondere coronacommissie opgericht. Die moet nagaan of Brussel de crisis goed heeft aangepakt en om er lessen uit te trekken voor de toekomst. Waar ging het goed en waar ging het fout in de aanpak van corona? Nu de grote coronastorm even is gaan liggen is er tijd en ruimte in het parlement om dat nader te bekijken.

Er zijn genoeg gegevens beschikbaar, die nu correct geïnterpreteerd moeten worden. Brussel telt 10% van het aantal besmettingen, dat lijkt in lijn met haar aandeel van de Belgische bevolking. Voor Brussel zijn er 836 sterfgevallen in ziekenhuizen en 541 sterfgevallen in een rusthuis. Elk sterfgeval is te betreuren. Maar in Brussel was de verhouding tussen sterfte in ziekenhuizen of in rusthuizen anders dan in de naburige gewesten. Er stierven in Brussel minder mensen in een rusthuis dan in Vlaanderen. Wil dat zeggen dat de rusthuizen in Brussel anders hebben gereageerd of dat de problemen elders groter waren? De Bijzondere commissie moet dat uitvlooien.

Els Rochette (one.brussels):

"De controle van de regering is een kerntaak van het parlement. We hebben nu de mogelijkheid om dieper en in detail te bekijken of we de juiste maatregelen op tijd hebben genomen en niemand over het hoofd hebben gezien. Dat zijn we aan onszelf en aan de Brusselaar verplicht."

De coronacrisis was niet de grote gelijkmaker. Wie fatsoenlijk woont, een goede baan heeft, goed geschoold is, had meer kans om ongeschonden uit deze coronacrisis te geraken. Maar wie financieel niet rondkomt, op de vlucht is, geen dak boven het hoofd heeft, weinig geschoold is, liep niet alleen meer gezondhidsrisico's maar zag zich harder geraakt door de lockdownmaatregelen. Ook die sociale analyse moeten we maken.

Els Rochette (one.brussels):

"We mogen ongelukkige waarheden niet uit de weg gaan. Zo kwam de daklozenopvang zeer traag op gang, waardoor veel daklozen de eerste weken aan hun lot werden overgelaten. Uiteindelijk werd dit rechtgetrokken en kwamen er een paarhonderd bedden bij in de daklozenopvang." 

Al tijdens de lockdown waren er bedenkingen bij het gevoerde beleid, zoals dat er GAS-boetes werden uitgedeeld aan vrijwilligers in de voedselbedeling. Ook dat er verschillende gemeentelijke regels en adviezen werden afgekondigd, o.a. over het dragen van mondmaskers, zorgde voor verwarring bij de Brusselaars.  

Els Rochette (one.brussels):

"Het gevaar van een tweede golf besmettingen is reëel, zolang er geen vaccin beschikbaar is. We moeten ons voorbereiden op nieuwe uitbraken van Covid19. Daarom gaan we nu de juiste lessen trekken uit onze ervaringen. Een nieuwe lockdown willen we te allen tijde vermijden, nieuwe sterfgevallen moeten we zoveel mogelijk voorkomen. De sociale drama’s die zich hebben afgespeeld mogen zich niet meer herhalen. Het mag nooit meer gebeuren dat Defensie eraan te pas komt om bewoners van onze rusthuizen ter hulp te schieten."

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel