‘We mogen nooit vergeten dat de beweging voor dekolonisatie kadert in een ruimere strijd tegen racisme en discriminatie’

Uitkomsten conferentie Afrikaanse middenveld in het Brussels Parlement

Een hele zomer lang spraken vertegenwoordigers van het middenveld van de Congolese, Rwandese en Burundese diaspora met elkaar over wat ons land aan moet met zijn koloniaal verleden, wat hun prioriteiten zijn en waar volgens hen de klemtonen moeten liggen. Vandaag presenteerden zij hun bevindingen aan Brussels staatssecretaris Pascal Smet en Wouter De Vriendt, voorzitter van de Waarheidscommissie over het koloniale verleden in het federaal parlement. Eén en ander gebeurde op initiatief van de Brusselse vzw Change en hun voorzitter Dido Lakama. ‘We mogen nooit vergeten dat de beweging voor dekolonisatie kadert in een ruimere strijd tegen racisme en discriminatie’, aldus Lakama. 

‘Ik heb u gehoord, en mijn deur staat altijd open’, zei Wouter De Vriendt, voorzitter van de Waarheidscommissie over het koloniale verleden die op 1 december van start gaat. Hij woonde in het Brusselse Parlement een bijeenkomst bij van het middenveld van de Afrikaanse diaspora op initiatief van one.brussels. Hij vertrok met een pak aanbevelingen voor de Waarheidscommissie.

De bijeenkomst wilde in de eerste plaats een aanzet geven tot meer betrokkenheid van het Afrikaanse middenveld dat zich in het hele debat soms wat veronachtzaamd voelt. ‘Het is belangrijk dat, naast de experts, ook onze ervaringen en stemmen worden gehoord’, aldus de sprekers.

‘Brussel speelt altijd een voortrekkersrol’, zei Pascal Smet, staatssecretaris die zich binnenkort met een werkgroep inzet voor dekolonisatie van de publieke ruimte, ‘ook in het debat over de impact van het koloniale verleden op onze maatschappij. Een stad heeft behoefte aan een gemeenschappelijk verhaal, een achtergrond en een verleden, en dat moeten we samen construeren. Dat zou kunnen aan de hand van een monument dat aantoont dat we bewust zijn van ons koloniaal verleden’.

Zowel de Waarheidscommissie als de werkgroep van staatssecretaris Smet tonen aan dat er ook op politiek vlak actie wordt ondernomen. Dat zulks kadert in een lange traditie bewees de emotionele tussenkomst van Monique Mbeka wiens vader al zetelde in de Belgo-Congolese Ronde Tafel Conferentie in 1960. Dit middenveld vraagt dan ook om aan concrete acties te werken die een structurele en duurzame impact hebben op de maatschappij, en vooral om dit steeds in samenwerking met hen te doen. 

 ‘Wij vragen u om niets zonder ons te doen’, verzocht Billy Kalonji, één van de sprekers. En dat is precies wat Wouter De Vriendt beloofde. 

Bijgevoegd vindt u het rapport van het Afrikaans maatschappelijk middenveld v ter voorbereiding van de Waarheidscommissie in het federale parlement. Deze franse versie van het rapport is op dit moment in vertaling en u kunt morgen bij ons de nederlandstalige versie opvragen.

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel