‘We verwachten van de regering dat ze alle Brusselaars aan een dak boven hun hoofd helpt’

one.brussels kijkt naar wat de begroting doet tegen leegstand en de strijd tegen dakloosheid

Vandaag behandelt het Brussels Parlement de begroting voor 2020. Namens one.brussels leggen fractievoorzitter Fouad Ahidar en parlementslid Els Rochette de nadruk op een probleem dat de regering dwingend moet aanpakken; het feit dat veel Brusselaars geen dak boven hun hoofd hebben. Het is goed om vast te stellen dat dit probleem effectief is vertaald naar bestedingen in deze begroting.

Denk hierbij aan de grote financiële injectie bij gezondheid en sociaal beleid. De opvallendste stijging in de begroting is 14,8 mio euro extra voor daklozen onder de post “Provisie opvang daklozen”. Els Rochette heeft wel wat vragen bij de besteding van dit geld:

‘Meer middelen voor daklozen, het is heel dringend en broodnodig. Het daklozenvraagstuk beroert ons allemaal. Dat er in onze stad mensen op straat moeten slapen, ieder van ons vindt het mensonwaardig.  De vraag die ik me echter stel is, waar gaat het geld precies naartoe? Het extra bedrag is indrukwekkend groot, maar de uitleg erover is ontstellend klein.’

De aanzienlijke verhoging van het budget komt er door de nieuwe ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen. Het Rekenhof maakte de opmerking dat dit een zwakke verantwoording is voor een groot budget en veel parlementsleden maakten in de commissie diezelfde opmerking.

Wij willen verduidelijking over hoe u dit gaat doen. Welke klemtonen legt u? Hoe wilt u thuisloosheid aanpakken? Wat gaat naar noodopvang en wat gaat naar structurele opvang? Naar Housing First, de thuisbegeleidingsdiensten, het straathoekwerk. Het daklozenvraagstuk moet op velerlei manieren worden aangepakt. Elke keuze heeft een bepaalde impact. Elke keuze heeft andere uitkomsten.‘

one.brussels vraagt om een goed evenwicht te vinden tussen de noodopvang en de investeringen in de structurele oplossingen. Nieuwe vormen van wonen zijn nodig, zoals Housing First, waarvan reeds is aangetoond dat het zeer succesvol is.

Fouad Ahidar legt daarnaast een link met het probleem van leegstand:

‘Al bijna 20 jaar spreekt men van 15.000 à 30.000 leegstaande woningen in Brussel, op een totaal van zo’n 550.000 woningen. Van een kadaster voor leegstaande woningen in Brussel is nog steeds geen sprake.  Gezien de grote nood aan huisvesting zijn de huidige werkingsmiddelen en het aantal personeelsleden van de regionale cel die controles uitvoerde op onbewoonde huizen momenteel onvoldoende.’

De Brusselse begroting is krap, maar dit mag geen rem zijn op de ambities van deze regering om de uitdagingen aan te pakken. We zijn het de Brusselaar verplicht te investeren. En deze regering kiest er bewust ervoor om dat te doen, in openbaar vervoer en in extra sociale woningen. Laat Brussel in aanloop naar de grote begrotingsoefening volgend jaar niet alleen kritisch kijken naar de uitgaven, maar ook naar de mogelijkheid van extra inkomsten. Fouad Ahidar:

‘Denk aan de speculanten die huizen, bedoeld om in te wonen, leeg laten staan om er zo geld aan te verdienen. Brussel heeft al regels die eigenaars aanslaan voor leegstaande woningen. De Cel Leegstand van het Gewest kan eigenaars 500 euro aanrekenen voor elke strekkende meter per verdieping, per jaar dat een huis leegstaat. Maar hoeveel werd hiervan geïnd? Hoeveel procent van de eigenaars van de duizenden leegstaande woningen kregen daarvoor de rekening gepresenteerd? Dit gaat om naleving afdwingen. Dit gaat om controle. Dit gaat om diegene die blijkbaar genoeg vermogen hebben om een pand leeg te laten staan te vragen meer bij te dragen.’  

De gewestelijke belastingen zijn in 2019 aanzienlijk gedaald. Met 13 miljoen minder ten opzichte van 2018, wat een verlaging is van 1% is van alle gewestelijke belastingen. De oorzaak: 6 miljoen minder uit schenkingsbelasting, 50 miljoen minder uit belasting op successierechten. Inkomsten die Brussel keihard nodig heeft om de investeringen in huisvesting en mobiliteit te betalen. Het gaat hier om een 5% van het tekort op de begroting. Fouad Ahidar:

‘We kunnen ons afvragen hoe budgetneutraal de aanpassing van de schenkings- en sucessiebelasting onder de vorige regering was. Op zich niet gek dat met een lager tarief er minder belastingen binnenkomen. De vraag is hoe houdbaar dit beleid is de komende jaren, waarin we het tekort op de Brusselse begroting moeten dichtrijden.’

One.brussels-sp.a ging naar de verkiezingen met één duidelijk idee: Brussel tot één stad maken. Vandaag bepaalt je postcode aan welk loket je terecht komt en hoe je wordt behandeld. Dat is oneerlijk en inefficiënt en dat moet anders. Deze Brusselse regering gaat stappen zetten om Brussel efficiënter te besturen. Er komt een Staten-Generaal die gaat focussen op de organisatie van het Gewest: zonder taboes de werking van gemeenten, OCMW’s of politiezones bekijken en verbeteren. Het verslag en het actieplan behoort klaar te zijn in 2021. Els Rochette uit haar bezorgdheid over wat de regering hieraan gaat doen in 2020:

‘In de begrotingsbehandeling in de commissie Binnenlandse Zaken heeft minister Clerfayt aangegeven dat er geen geld is begroot voor de Staten-Generaal in 2020. Hoe verhoudt zich dit tot de start van dit ambitieuze project? Wat is het plan van de regering, nu er nog geen geld is gereserveerd om dit proces op de rails te zetten? We rekenen op deze regering om de afspraken na te komen en daar ook de juiste middelen voor beschikbaar te stellen.’

Één Brussel zal niet in 1,2,3 verwezenlijkt worden. Reken erop dat one.brussels de afspraken uit het regeerakkoord zal opvolgen. Om te kijken of de investeringen die nodig zijn voor veranderingen worden gedaan en ook om te kijken waar we geld kunnen besparen door slimmer samen te werken binnen ons stadsgewest.

 

 

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel